Sök
Stäng denna sökruta.

Bli boendestödjare inom psykiatrin

Att hjälpa andra människor och göra en insats i deras vardag är ett viktigt och meningsfullt arbete. Om du är en strukturerad person med ett intresse för psykiatrisk vård kan du göra en stor skillnad i människors vardag som boendestödjare inom psykiatrin. Som boendestödjare hjälper

Att hjälpa andra människor och göra en insats i deras vardag är ett viktigt och meningsfullt arbete. Om du är en strukturerad person med ett intresse för psykiatrisk vård kan du göra en stor skillnad i människors vardag som boendestödjare inom psykiatrin. Som boendestödjare hjälper du människor med olika typer av psykiatriska funktionsvariationer att klara av sitt dagliga liv. Det är ett socialt och stimulerande yrke där det behövs fler utbildade personer.

Ett snabbt sätt att utbilda sig till boendestödjare är att läsa Cadys utbildning till boendestödjare inom psykiatrin på distans. Att läsa på distans innebär att du kan anpassa dina studier efter dina förutsättningar. Så här är det att arbeta som boendestödjare och det här krävs av dig om du vill arbeta inom yrket.

Vad gör en boendestödjare?

Boendestöd är en social, pedagogisk och praktisk stödinsats som hjälper personer med funktionsnedsättningar, till exempel med en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, att kunna leva så självständigt som möjligt. Som boendestödjare hjälper du brukaren med vardagliga aktiviteter och med att planera vardagen.

Hur insatserna ser ut beror mycket på varje brukares behov och förutsättningar. En del behöver hjälp med dagliga sysslor som till exempel måltider, hygien och göra sig klar för dagen. Andra behöver få assistans med att strukturera upp vardagssysslor som att städa, tvätta, handla och betala räkningar. Som boendestödjare är du även brukarens länk till samhället. Du kan till exempel ge stöd och vägledning i kontakten med myndigheter, sjukvård och andra instanser i samhället. Personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta en varierande dagsform. Vissa dagar behöver de mer hjälp än andra. Det gör att du behöver vara förstående och lyhörd för varje brukares behov i stunden. Samtidigt blir arbetet varierande och det är mycket upp till dig som boendestödjare att själv utforma ditt arbete.

Din insats som boendestödjare är inte bara praktiskt. Den kanske viktigaste delen av arbetet är den pedagogiska och sociala. Boendestöd har ett rehabiliterande syfte och tanken är att brukaren ska kunna bli mer strukturerad och självständig. Det innebär att du även motiverar och uppmuntrar de som du arbetar med. Kärnan i ditt arbete är att hjälpa brukaren att träna upp sin sociala förmåga så att det blir lättare för den personen att vara delaktig i samhället och att fungera socialt.

I rollen som boendestödjare får du även arbeta med administrativa uppgifter som bland annat dokumentation och att upprätta genomförandeplaner. Du kan också få vara med i olika team bestående av andra personer som har kontakt med de brukare som du ansvarar för.

Som boendestödjare är din arbetsplats brukarens hem. Det kräver att du har mycket empati och respekt i ditt jobb. Du behöver även vara strukturerad, pedagogisk och ansvarfull när du stöttar dina brukare i att leva ett mer självständigt liv.

Så ser arbetsmarknaden ut för boendestödjare inom psykiatrin

Det råder redan i dag brist på personal inom yrket. Dessutom fortsätter befolkningen att öka samtidigt som många inom yrket är på väg att gå i pension. Det uppskattas att tillgången på boendestödjare inte kommer att vara tillräcklig för att möta efterfrågan på fem års sikt. Det gör att möjligheterna till arbete är mycket goda, framför allt för de som har en utbildning inom yrket.

Enligt aktuell lönestatistik från SCB ligger den genomsnittliga månadslönen för boendestödjare på 28 500 kronor. De i yrket som har en eftergymnasial utbildning ligger något högre i lön.

Det här läser du under utbildningen till boendestödjare

Är du en ansvarsfull, pedagogisk och empatisk person som brinner för att hjälpa människor i deras vardag kan du läsa till boendestödjare inom psykiatrin på distans hos Cady. Innehållet i utbildningen motsvarar en 1-årig traditionell yrkesutbildning, men du kan själv påverka din studietid när du läser på distans. Många som läser på distans lyckas med att halvera sin lästid genom att studera disciplinerat. Det innebär att du kan vara klar att börja arbeta redan inom ett halvår.

I kursplanen ingår bland annat kurser i psykologi och psykiatri, hälsopedagogik, vård och omsorg och medicin. Det ger dig kunskaperna och verktygen för att arbeta som boendestödjare med att stödja, motivera och stimulera brukarens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet och att ha ett aktivt och meningsfullt liv.

Under utbildningstiden ingår det även praktik. Du får själv skaffa din praktikplats. Normalt är praktiktiden på 8 veckor (heltid), uppdelat på tre perioder. Period 1 (2 veckor) är en introduktion till yrket och arbetsplatsen. Period 2 (minst 4 veckor) består av ett handledarlett utförande av arbetsuppgifterna enligt utbildningsmålen. Under period 3 (2 veckor) får du arbeta självständigt med arbetsuppgifterna. Har du tidigare erfarenheter av arbetsuppgifterna kan du validera dem och korta ned praktiktiden.

Du kan även ansöka om validering om du redan har läst någon delkurs i kursplanen, eller om du har relevanta arbetslivserfarenheter, vilket gör att du kan läsa klart utbildningen ännu snabbare.

Läs på dina villkor på distans

När du läser på distans behöver du inte åka till någon skola eller delta i några fysiska träffar. Det ger dig friheten att själv bestämma var och när du studerar. Du kan till exempel kombinera studierna med jobb eller familj och anpassa pluggandet efter dina förutsättningar. När du läser på distans väljer du dessutom själv när du vill börja studera eftersom Cady har löpande kursstarter. Det innebär att du kan påbörja dina studier när det passar dig utan att invänta ett bestämt datum för att påbörja utbildningen.

Som stöd under din utbildning har du förutom dina läromedel (som ingår) även en online lärplattform som alltid finns tillgänglig. Du har också en personlig pedagog som hjälper dig med studierna genom hela din utbildning.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!