Sök
Stäng denna sökruta.

Bli mer attraktiv i ditt yrke

Att läsa fördjupningskurser är ett snabbt och effektivt sätt att bli bättre på ditt jobb. Du får en djupare och bredare kompetens och bättre verktyg för att utföra ditt arbete. Att du får bättre kunskaper inom ditt yrke gör att du kan hjälpa de människor som du jobbar med på ett bättre sätt.

Läs en fördjupningskurs och bli mer attraktiv i ditt yrke

Att läsa fördjupningskurser är ett snabbt och effektivt sätt att bli bättre på ditt jobb. Du får en djupare och bredare kompetens och bättre verktyg för att utföra ditt arbete. Att du får bättre kunskaper inom ditt yrke gör att du kan hjälpa de människor som du jobbar med på ett bättre sätt. Inte minst så ökar din kompetens och du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. En fördjupningskurs går snabbt att läsa på distans och den öppnar många nya dörrar.

Här kan du läsa mer om de fördjupningskurser som vi erbjuder här på Cady. Mer kunskaper är alltid en god investering i dig själv och i din karriär.

Därför ska du läsa en fördjupningskurs

  • Du kan hjälpa människor bättre. De flesta av våra fördjupningskurser inriktar sig på områdena social omsorg, pedagogik samt vård och omsorg. Yrken där du hjälper människor till ett bättre liv och en bättre hälsa. Med mer kompetens och en djupare förståelse kan du bättre se vad de personer du jobbar med behöver. Du förstår deras problem och situation på ett bättre sätt, vilket gör att du lättare kan leda dem i rätt riktning.
  • Ökad kompetens gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Ju mer du kan, desto mer intressant blir du för arbetsgivarna. Att du har med en fördjupningskurs i CV:t kan vara det som får dig att ta hem drömjobbet. Det kan också vara till hjälp om du vill ta nya steg på din befintliga arbetsplats. Mer kunskaper hjälper dig vidare i karriären och på lönestegen.
  • Du blir mer engagerad. När du lär dig mer, får djupare förståelse och kan göra ett bättre jobb växer du i ditt yrke. Det får ditt jobb att kännas mer stimulerande och ökar din motivation.
  • Det går snabbt. De flesta av Cadys fördjupningskurser motsvarar 3-4 månader. Men du kan själv styra din studietakt. Läser du disciplinerat kan du halvera studietiden. Det innebär att du på kort tid kan göra en avgörande investering i din kompetens och din karriär. Du kan även läsa när du själv vill och behöver inte ta tjänstledigt.

Fördjupningskurs inriktning barn och ungdom

Jobbar du inom ett yrke där du möter barn och ungdomar, till exempel inom skolan, fritidsverksamheten eller social omsorg? Då vet du säkert att det finns barn i utsatta positioner. Det kan handla om barn som har blivit utsatta för våld i nära relationer, sexuella övergrepp, krig eller andra traumatiska händelser. Det här påverkar barn starkt och kan hindra deras inlärning och utveckling. En del sluter sig och blir svåra att få kontakt med. Andra blir utåtagerande och kanske till och med aggressiva.

I den här fördjupningskursen får du speciella samtals- och arbetsverktyg för att kunna hjälpa utsatta barn. Du får bland annat läsa om barn och trauma, sexuella övergrepp och hur du hanterar känslostarka barn. Du får även läsa om ART (Aggression Replacement Training). Det är en metod som ökar barn och ungdomarnas självkontroll och lär dem att hantera sin ilska. De här kunskaperna hjälper dig att kunna hantera och hjälpa traumatiserade och/eller utagerande barn och ungdomar. Du får verktygen du behöver för att kunna stärka deras självkänsla och bearbeta trauman och aggressioner. Det ger dig möjlighet att hjälpa utsatta barn till ett bättre liv.

Innehållet i kursen motsvarar tre månader men du styr själv din studietid.

Du kan läsa mer om kursen här.

Fördjupningskurs inriktning missbruk

Missbruk kan göra stor skada på människors och familjers liv och hälsa. Jobbar du inom ett yrke, till exempel inom social omsorg, där du stöter på människor med missbruksproblem? Vill du få de kunskaper och de verktyg som du behöver för att kunna hjälpa de här personerna och deras anhöriga?

Fördjupningskursen med inriktning mot missbruk ger dig kompetens inom missbruksvård. Du får de verktyg som du behöver för att kunna hjälpa dessa personer att bryta sina vanor och förändra sina tankemönster. Du får även kunskaper för att kunna hjälpa de anhöriga. I kursen får du läsa om beroende och droger, behandlingsplanering, KBT och missbruk, anhöriga m.m. Det ger dig den kompetens som du behöver för att kunna bemöta missbrukspersonligheten och de anhöriga med specifika samtals- och arbetsredskap. När du kan genomföra behandlingsåtgärder som stärker självkänslan och förändrar vanor och tankemönster hjälper du dem till ett bättre liv.

Innehållet i kursen motsvarar tre månader men du styr själv din studietid.

Du kan läsa mer om kursen här.

Fördjupningskurs inriktning social omsorg

Socialt arbete med barn och vuxna styrs mycket av lagarna som reglerar socialt arbete och social omsorg. Den här kursen är för dig som jobbar inom social omsorg och vill bli bättre på att hjälpa människor. Djupare kunskaper inom den juridiska sidan underlättar beslut som leder till bättre social omsorg.

Fördjupningskursen ger dig kunskaper inom juridik för socialt arbete, social omsorg i socialt arbete, sociologi m.m. Det ger dig kompetensen att ta korrekta beslut i enlighet med lagar och regler för ett framgångsrikt socialt arbete. Den kunskapen hjälper den sociala omsorgen att ta plats. Efter kursen kan du genomföra åtgärder inom socialt arbete och omsorg som tillvaratar både omsorgsgivarens och omsorgstagarens intressen.

Innehållet i kursen motsvarar tre månader men du styr själv din studietid.

Du kan läsa mer om kursen här.

Fördjupningskurs inriktning våld i nära relationer

Att hjälpa människor som har upplevt fysiskt och/eller psykiskt våld är ett oerhört viktigt arbete. Med en kompetens som hjälper dig att arbeta med våldsoffer och våldsutövare kan du göra en stor skillnad. Både för enskilda personer och för samhället i stort.

Den här fördjupningskursen ger dig djupare kunskaper om bland annat våld mot partner, nära anhörig, barn samt hedersrelaterat våld. Du får lära dig om medicinska och psykosociala konsekvenser, behandling, rehabilitering och samhällelig hantering, samtalsmetodik m.m. Det ger dig kunskaper och verktyg så att du kan hjälpa traumatiserade vuxna/barn som har upplevt fysiskt och/eller psykiskt våld. Du får även en fördjupad inblick i de medicinska och psykosociala konsekvenserna av våld både på individ- och samhällsnivå. Förutom att du kan hjälpa utsatta människor och barn kan du också förändra samhällets attityd till våld i nära relationer.

Innehållet i kursen motsvarar fyra månader men du styr själv din studietid.

Läs mer om kursen här.

Om Cadys fördjupningskurser

Våra fördjupningskurser sker helt på distans utan några fysiska träffar. Du kan själv styra var, när och i vilken takt du vill läsa. Du bestämmer även själv när du vill börja kursen. Som hjälp får du all den kurslitteratur du behöver, tillgång till vår online lärplattform samt stöd av din pedagog.

Våra fördjupningskurser är ett snabbt sätt att hjälpa både dig själv och andra människor vidare i livet.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!