Sök
Stäng denna sökruta.

Hjälpa andra lyckas – bli studiehandledare

Studiehandledare är en av de viktigaste rollerna i skolan i dag. Det kommer allt fler utländska och nyanlända elever till grundskolan och gymnasiet. Eftersom de har ett annat modersmål än svenska riskerar de att halka efter i undervisningen.

Studiehandledare – yrket för dig som vill hjälpa andra att lyckas

Studiehandledare är en av de viktigaste rollerna i skolan i dag. Det kommer allt fler utländska och nyanlända elever till grundskolan och gymnasiet. Eftersom de har ett annat modersmål än svenska riskerar de att halka efter i undervisningen. Som studiehandledare hjälper du dem med deras studier, kommunikation och att lyckas nå sina mål. Du ser inte bara till att de här eleverna får en bra start och en god utbildning. Du bidrar även till integrationen i vårt samhälle.

Utbildningen till studiehandledare är en helt ny utbildning på Cady. Du kan börja läsa när du vill och antagningen är öppen nu. Vill du hjälpa andra att lyckas i skolan? Sök till vår utbildning redan i dag!

Studiehandledare – jobbet där pedagogik, socialt stöd och samarbete förenas

Enligt skollagen har den elev som behöver studiehandledning på sitt modersmål rätt att få det. Det gäller inte bara nyanlända elever utan alla elever i grund- och gymnasieskolan. Den finns ingen begränsning hur länge eleven har rätt till att få studiehandledning, det är varje elevs behov som styr.

Som studiehandledare stöttar du de här eleverna, men även lärarna, så att flerspråkiga elever kan ta till sig undervisningen. Din roll är viktig för att de ska kunna utvecklas och lyckas med skolans alla ämnen. Du är med innan, under och efter lektionerna för att hjälpa eleverna och deras lärare, men det är ett jobb som handlar om så mycket mer än bara språk och pedagogik. Det handlar minst lika mycket om att skapa social samverkan mellan eleven, skolan och föräldrarna. Du stöttar även barnen personligen och ser efter hur de mår.

I rollen som studiehandledare kommer du bland annat att arbeta med att:

  • Handleda eleverna på deras modersmål utifrån de kurs- och ämnesplaner som finns. Du är med dem och översätter och förklarar ord som de har problem med, till exempel akademiska och ämnesspecifika begrepp som kan vara svåra att förstå.
  • Använda elevens modersmål som ett verktyg i kunskapsutvecklingen i de olika ämnena. Du växlar även mellan modersmålet och svenska. Det hjälper eleven att bli bättre både i ämnet och i det svenska språket.
  • Kartlägga nyanlända elevers kunskapsnivå så att de kan få rätt stöd.
  • Agera som en mentor som stöttar och vägleder eleverna i deras studier.
  • Ha en nära kontakt med andra på skolan, till exempel lärare, modersmålslärare, lärarassistenter, specialpedagoger, kurator m.m. Du har även kontakt med elevernas föräldrar, allt i syfte att kunna förstå varje elevs behov så bra som möjligt. Du fungerar som den som knyter ihop skolan, hemmet och eleven för att främja barnets utveckling.
  • Se vilket stöd som varje elev behöver. Någon med svaga kunskaper i svenska kan behöva en genomgång innan lektionen för att kunna hänga med. En elev med bättre språkkunskaper kanske istället får mer hjälp av handledning efter lektionen. Det är du som studiehandledare som ser elevernas behov och ger dem rätt stöd. Då kan du även stötta deras lärare så att utbildningen verkligen når fram.
  • Som studiehandledare kan du också ha andra roller i skolan, till exempel skolvärd eller närvarocoach.

Studiehandledare har oftast uppdrag på flera olika skolor. Det gör jobbet spännande och omväxlande, men det är bra om du håller kontakten med dina skolor även när du inte är där. Det gör det lättare att bli en del av teamet och att stötta eleverna på bästa sätt.

Så ser framtiden ut för studiehandledare

Antalet nyanlända elever i de svenska skolorna har ökat stort de senaste åren. Utan stöd riskerar många av dem att halka efter i sina studier och få svårt att nå målen i skolan. Studiehandledare kommer att få en allt viktigare roll i skolorna. Deras insats är nödvändig för att hjälpa alla elever att få en utbildning, och inte minst en trygg plats i samhället. Det kommer att behövas allt fler studiehandledare i våra skolor.

Många skolor förstår dessutom inte vilket stöd en studiehandledare kan ge. Här kan du vara med och forma och lyfta fram yrket som en viktig del av studieteamet.

Det här får du lära dig på Cadys utbildning

Vår utbildning till studiehandledare motsvarar en 2-årig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. Du styr själv din studietakt och kan variera lästakten som du själv vill. Det är fullt möjligt att halvera lästiden till ett år med lite god studiedisciplin.

Det du får lära dig under utbildningen är att planera och genomföra undervisning i mindre grupper; ge stöd och stimulans åt barn och ungdomar i deras skolarbete; planera, genomföra och utvärdera administrativa åtgärder samt diskutera kulturmöten, sociala och pedagogiska processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

I kursplanen ingår bland annat specialpedagogik, studieteknik, språkutveckling, lektionsplanering, skolorganisation och studiehandledning. En viktig del av utbildningen är praktiken. Där får du de viktiga praktiska erfarenheter som behövs inom detta yrke. Praktiken är uppdelad i tre perioder. Först får du en introduktion till yrket, sedan lär du dig det och slutligen så får du arbeta självständigt.

Vill du fördjupa dina kunskaper så erbjuder vi även fördjupningskurser till utbildningen. Du kan fortsätta att fördjupa dig inom områdena Barn och ungdom och Våld i nära relationer. Det gör dig till en ännu bättre studiehandledare och du får fler karriärmöjligheter.

Läs på dina villkor på distans

Cadys utbildning till studiehandledare sker helt på distans utan några fysiska träffar. Det ger dig friheten att själv bestämma var, när och hur snabbt du läser. Du kan kombinera studierna med jobb eller familj om du så vill. Du kan också läsa i en hög takt och bli redo för din nya karriär redan efter ett år.

Vi stöttar dig med läromedel och en online lärplattform som alltid är tillgänglig. Du får också en personlig mentor som hjälper dig genom hela din utbildning.

Dina studier kan hjälpa många andra att lyckas med sina.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!