Sök
Stäng denna sökruta.

Socialpedagog är godkänd enligt SeQF nivå fem

Vår ansökan om nivåplacering för socialpedagog enligt SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer) är nu godkänd. SeQF bygger även på det europeiska ramverket European Qualifications Framework (EQF).  Kom och fira med oss! Nedan kan du läsa mer om vad nivåplaceringen innebär.

Nu firar vi stort på Cady!

Vår ansökan om nivåplacering för socialpedagog enligt SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer) är nu godkänd. SeQF bygger även på det europeiska ramverket European Qualifications Framework (EQF).  Kom och fira med oss! Nedan kan du läsa mer om vad nivåplaceringen innebär.

Distansutbildningen socialpedagog är nu nivåplacerad

Vår distansutbildning till socialpedagog är nu godkänd som SeQF kvalifikationsnivå 5 enligt bedömning av Myndighet för Yrkeshögskolan. Denna referensram gäller både för det nationella och internationella godkännandet avseende nivåplaceringen. Kvalifikationsnivå 5 placerar utbildningens innehåll som eftergymnasial nivå och innehållet i vår distansutbildning motsvarar 2½ år.

SeQF logo 2021

Vill du läsa mer om vad SeQF är samt vad nivåplaceringen betyder? Besök gärna SeQFs hemsida här.

Resan mot SeQF kvalifikationen

Cady har arbetat hårt för att få sin utbildning placerad och vi är mycket nöjda med resultatet. Vi har pratat med Katarina, VD för Cady training utbildningar AB, om vad nivåplaceringen betyder för Cady. Hon har reflekterat över betydelsen som privat skola, våra elever och även sist men inte minst arbetsgivare och arbetsmarknaden.

Processen för att få en nivåplacering har varit en lärorik resa. Det fanns flera anledningar till varför Cady ville ta sig an utmaningen och börja denna resa.

”Vi som privat skola funderade på hur våra privata utbildningar skulle kunna matcha mot de mer formella utbildningarnas innehåll.” säger Katarina

Efter att ha utforskat olika alternativ så hittade hon modellen SeQF vilket passade Cadys vision om ”Lust att lära – möjlighet att lyckas”, dvs att kunna erbjuda alla som vill läsa och utvecklas ett flexibelt alternativ till det vanliga utbildningsväsendet.

Katarina och hennes kollegor har lyssnat på en hel del föreläsare inom området som rör sig om utveckling av utbildningar. SeQF förespråkar om att man kan lära sig både formellt och informellt och att alla kunskaper som en människa har tillägnat sig ska tas hand om.

”Jag själv har ingått i och har erfarenhet av det formella sättet. Då vet jag vad det innebär och vilka utmaningar som finns. För att få människor utbildade i den takten som behövs ute på arbetsmarknaden behöver det finnas ett komplement till det formella utbildningsväsendet.”

Det som SeQF och tankesättet ”livslångt lärande” säger är att man tar tillvara på människors kunnande och de kunskaper som de har även från det informella systemet. Det innebär att man kanske inte behöver vara så stelbenta som det formella är utan att synsättet på utbildning behöver ställas om såsom många andra länder redan har gjort. Man behöver jobba mer med validering och att ta tillvara på det som folk redan kan samt att förstå att man kan få kompetens på olika sätt och genom olika utbildningar.

Att nivåplacera socialpedagogutbildningen

När Katarina och hennes kollegor bestämde sig för att titta vidare på möjligheten med SeQF och hur det skulle kunna gynna elever och arbetsgivare insåg dem att det fanns stora potentiell.

”Vi påbörjade ansökan och det har varit en bit att gå. Men genom ansökan har vi ju också lärt oss, och lärdom betyder ju en lyckad utveckling för oss, och då således för våra elever och även arbetsgivare.”

Cady valde att börja med sin första nivåplacering för vår utbildning till socialpedagog därför att det är en av våra största och mest populäraste utbildningar där vi har utbildat extremt många elever med överträffande resultat mot arbetsgivare och arbetsmarknaden.

Katarina förklarar ”I och med att vi redan hade ett gediget samarbete med flera stora arbetsgivare så var det en självklarhet för oss att börja med ansökan om nivåplacering för vår utbildning till socialpedagog.”

Vad nivåplaceringen innebär för Cady

Vi tar ytterligare ett steg mot arbetslivet och nivåplaceringen betyder ytterligare en kvalitetsfaktor för både arbetsgivare och elever. Våra utbildningar blir lättare förstådda och jämförbara på arbetsmarknaden vilket innebär att de kan bli mottagna med en större enkelhet. Och därför kommer Cady även att fortsätta med att ansöka om nivåplacering för vissa av våra andra utbildningar.

Hur nivåplaceringen påverkar Cadys socialpedagogutbildning

Ansökan och den godkända kvalifikationsnivån är baserade på Cadys nuvarande distansutbildning till socialpedagog. Det innebär egentligen ingen skillnad alls på innehållet eller kvalitén. Det är alltså fortfarande samma innehåll och precis densamma som vi har levererat innan. Även vårt systematiska kvalitetsarbete för den såsom alla våra andra utbildningar och kurser är detsamma som innan.

Utbildningsinformation

Vår distansutbildning till socialpedagog är på SeQF kvalifikationsnivå 5 vilket motsvarar en yrkeshögskoleutbildning på eftergymnasial nivå.

Innehållet motsvarar 2½ år men du läser helt i din egen takt vilket innebär att du kan läsa mycket snabbare eller även långsammare om det skulle passa dig bättre. Du kan även börja precis när du vill då vi har inga fasta startdatum.

Är du nyfiken om att få veta mer om vår distansutbildning till socialpedagog? Läs mer här.

Nivåplaceringens betydelse för Cadys elever

Många av Cadys elever bor utomlands eller förflyttar sig mellan olika länder. SeQF och således EQF är ett välkänt system som grundar sig i att människor är mer rörliga mellan länder i dagens samhälle. Därför behöver man inte behöva börja med att utbilda sig om på nytt bara för att man har flyttat sig mellan olika länder. Utan att man får en kvalifikationsnivå på sin utbildning som är godkänt i och då mätbart både nationellt och internationellt.

En SeQF kvalifikationsnivå innebär även att det är lättare för branschen att förstå innehållet i en och att arbetsgivare kan lättare sätta sig in i vad eleven har fått för kunskaper och kompetenser. Då kan elever även lättare röra sig mellan olika arbetsgivare och länder både inom Sverige och även utomlands. Detta ger ett stort mervärde för våra elever och de branscherna som vi utbildar i.

Ökad trygghet för arbetsgivare

Arbetsgivare kan ha olika krav för att man ska kunna få ett arbete just hos dem. Cady har lyssnat in mot arbetsgivare där behov av utbildning finns. Med en kvalifikationsnivå enligt SeQF behöver en arbetsgivare aldrig vara osäker på om vår utbildning duger eller inte. De får ytterligare en kvalitetssäkerhet och trygghet genom att veta att den motsvarar den eftergymnasial nivån som krävs enligt de standarderna som SeQF har.

Vi kan även fortsätta att erbjuda det utbildningssättet som vi alltid har haft. Arbetsgivare kan utbilda sina anställda flexibelt och erbjuda då fast anställning. Deras anställda behöver inte sätta sig i en skolbänk i 2 år bara för att få den kompetensutvecklingen som arbetsgivaren kräver.

Den första nivåplaceringen är bara början

Från Cadys början som privat skola i 2007 till att få nivåplaceringen för den första utbildningen har vägen varit väldigt spännande med många upp- och nedgångar. Efter att ha gått genom stundtals motstånd och frågesättningar har vi nu ett mer formellt kvitto genom nivåplaceringen.

”För många som ligger i framkant har det blåst på ibland men vi har tagit oss igenom det med ett nytt tänkande. Och så reflekterar jag på Ingmar Kamprads resa och hur han och sin affärsidé också blev ifrågasatt stort i början. Men se var den resan har lett och det tar jag stor inspiration ifrån.”

Cady var först med sin affärsidé om en flexibel privat utbildningsform och den har vi har trott på stenhårt. Idén har kommit till efter att ha gjort omvärldsbevakningar om vad arbetslivet har behövt genom främst våra olika samarbeten. Många har kopierat vår idé särskilt under den rådande situationen med covid-19 då distans blev det primära utbildningssättet.

”Det finns många ”copycats” som har dykt upp på marknaden och kopierat oss på många olika sätt. Då förstår vi att vi har gjort något extremt bra och erbjuder ett exceptionellt utbildningssätt som många uppskattar.”

Distansutbildning är framtiden

Katarina ser väldigt ljust på framtida nivåplaceringar. ”Vi hoppas ju att vi kan ansöka om och få godkända nivåplaceringar för vissa av våra andra utbildningar också. Och vi har en framtidstro om att det kommer att hjälpa till på samma sätt på flera andra utbildningar och elever.”

Inom kort kommer Cady att ansökan om nivåplacering för vissa andra utbildningar. Det är en pågående process som kan ta sin tid men målet om att få flera utbildningar nivåplacerade är väl inom vår räckvidd.

”Distansutbildning är framtiden! Vi på Cady har hållit på med att utbilda på distans väldigt länge. Men vi stannar inte på en plats utan även vi ska utvecklas och bli bäst på distans och virtuell klassrumsundervisning.”

Avslutningsvis lämnar Katarina oss med några klocka ord. ”Utbildning måste handla om utvecklingens Mecka. Man måste tro och släppa på det som har varit för att leva vidare i ett föränderliga värld. Vi kan inte sitta tillbaka och säga ’Så här har vi alltid gjort och så här kommer vi alltid att göra’. Utan man måste gilla utveckling och lyssna på branschen. Man behöver fräscha till sig, våga utveckla och prova nytt!”

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!