Sök
Stäng denna sökruta.

Vad är SeQF?

Om du har tittat på vår distansutbildning till socialpedagog har du säkerligen sett att den har SeQF kvalifikationsnivå 5. Men vad innebär det egentligen både för dig som elev och även för dig som arbetsgivare? Här kommer vi att förklara mer om vad SeQF är och varför en nivåplacering

Om du har tittat på vår distansutbildning till socialpedagog har du säkerligen sett att den har SeQF kvalifikationsnivå 5. Men vad innebär det egentligen både för dig som elev och även för dig som arbetsgivare? Här kommer vi att förklara mer om vad SeQF är och varför en nivåplacering hos SeQF ger din utbildning eller kurs en högre status.

Vad är SeQF?

Sveriges referensram för kvalifikationer, alltså SeQF, är det nationella systemet för klassificering av nivån på utbildningar och kurser. Oftast används nivåplacering för de som sker utanför det statliga eller kommunala utbildningsväsendet. Det innebär att en utbildning eller kurs som har en SeQF nivåplacering är likvärdig andra på samma nivå.

SeQF är en del av den europeiska referensramen för kvalifikationer, EQF. Ett flertal andra europeiska länder är kopplade till EQF och har även sina egna referensramar på nationell nivå.

Vad är en SeQF kvalifikation?

En kvalifikation är det resultatet av lärandemål utbildningen eller kursen ger. Alltså det är själva utbildningsbeviset som man får efter avslutad utbildning. Kvalifikationen visar vilken nivå och svårighetsgrad de kompetenser, kunskaper och färdigheter som utbildningen eller kursen ger dig.

När du erhåller en kvalifikation som är nivåplacerad hos SeQF har du nått upp till samtliga utbildningsmål. Då har du genomgått en utbildning eller kurs som är likvärdig andra hos en statlig skola eller yrkeshögskola.

Det finns 8 olika nivåer från grundskolan till doktorsexamen. Våra utbildningar och kurser faller vanligtvis under nivå 4 – 6 vilket motsvarar från gymnasium till högskolan.

Kvalifikationen innebär att oavsett var du är i Sverige eller även övriga länder i Europa så kommer din utbildning eller kurs som är nivåplacerad att ha samma nivå enligt SeQFs och EQFs referensramar.

MYH har hand om SeQF nivåplaceringar

Myndighet för yrkeshögskolan, alltså MYH, är ansvarig för att bedriva bedömningar och utfärdande av nivåplaceringarna av kvalifikationer inom SeQFs referensram.

Det innebär dock inte att Cady som skola automatisk blir en yrkeshögskola utan det är själva kvalifikationen som är nivåplacerad.

Vad SeQF innebär för dig som elev

När du har läst färdigt en utbildning eller kurs som är SeQF nivåplacerad så framgår det på dina utbildningsbevis. Dina kunskaper, kompetenser och färdigheter är på samma nivå som om du skulle ha läst på andra skolor, både statligt och privata, som har samma nivå.

Som exempel så är vår socialpedagogutbildning nivåplacerad på SeQF nivå 5. Nivå 5 motsvarar en yrkeshögskoleutbildning och därmed är de kompetenser, kunskaper och färdigheter som du får av vår utbildning likvärdig en yrkeshögskolas.

I och med att SeQF är en del av EQF så blir det mycket lättare för dig som elev att förflytta dig mellan olika europeiska länder med din kvalifikation. Arbetsgivarna kan lättare förstå och jämföra innehållet då det är likvärdig oavsett vilket land man har fått sin kvalifikation i.

Det gör dig mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och även kan öka dina chanser till att få just det jobb du vill ha.

Vad SeQF innebär för dig som arbetsgivare

När en kvalifikation för en utbildning har en SeQF nivåplacering så innebär det en trygghet för dig som arbetsgivare. Du kan vara säker att eleven har fått de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs inom utbildningsområdet.

Det ger en kvalitetssäkring på utbildningens innehåll och därmed vet du att du får kompetent personal när du anställer någon som har en utbildning godkänd enligt SeQF.

Då referensramen avser både Sverige och även utomlands så blir det även mycket lättare för dig som arbetsgivare att tolka, förstå och jämföra innehållet i olika utbildningar oavsett var kvalifikationen har utfärdats.

SeQF för ett livslångt lärande

SeQF och EQF har tagits fram för att kunna ta tillvara på människors kunskaper, kompetenser och färdigheter som har tillägnats utanför det vanliga utbildningsväsendet.

Allt eftersom folk blir mer flyttbara mellan olika länder så finns det stora behov av alternativa utbildningsmöjligheter, till exempel privatskolor. Oftast kräver arbetsgivare mer utbildning än förr. För att kunna utbilda sig som vuxen så går det oftast inte att sitta i skolbänken igen. Man har kanske familj, jobb och räkningar att betala och då går det inte att vara utan inkomst under studietiden. Det är även långa köer för att komma in till populära utbildningar. Att översätta betyg från andra länder för att komma in i en statlig bedriven utbildning är också en lång process.

Här kommer SeQF in i bilden. Den ger möjligheten till att läsa på alternativa utbildningssätt med en jämförbar kvalitetsstämpel. Alternativa utbildningssätt ger flera människor möjligheten att kunna utveckla och utbilda sig i vuxen åldern. Då kan man fortsätta att utvecklas hela livet lång vilket är SeQFs grundidé.

SeQFs framtid hos Cady

Just nu är vår utbildning till socialpedagog godkänd enligt SeQFs kvalifikationsnivå 5, vilket är likvärdig en yrkeshögskoleutbildning.

Att nivåplacera en utbildning är en lång och gedigen process, vilket är mycket bra då det betyder att den slutgiltiga kvalifikationen anses som seriös. Och den ger även högre status på utbildningen eller kursen.

Vi på Cady har för avsikt att fortsätta med nivåplaceringarna för många av våra andra utbildningar och kurser. Detta så att våra elever får en trovärdig kvalifikation som kan gynna dem i deras arbetssökande.

Håll gärna utkik på vår hemsida för mer information kring SeQF och nivåplaceringarna då vi uppdaterar våra nyheter löpande.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!