Sök
Stäng denna sökruta.

Olika typer av utbildare

Privata skolor, folkhögskolor och vuxenutbildningar

Privata skolor och fristående utbildare

Det finns privata skolor och fristående utbildare inom ett flertal branscher och erbjuder oftast kortare yrkesinriktade utbildningar. Du betalar själv dina utbildningskostnader och i de flesta fall är du inte berättigad till statligt studiestöd. Cady Utbildningar är en privatskola som erbjuder yrkesutbildningar.

Som privat skola ger våra utbildningar diplom eller certifikat och yrkesutbildningsbevis eller kompetensbevis (vårdutbildningar) efter avslutad och godkänd utbildning (vi ger inte betyg eller poäng). På våra yrkesutbildnings-/kompetensbevis framgår det bland annat vad du har läst och du använder det när du ska söka ett jobb. Privata skolor och fristående utbildare har rätt att utfärda dessa och därmed får du yrkestiteln och kan arbeta inom yrket.

Det är bra att veta att arbetsgivare kan ha olika krav för att kunna få ett arbete hos dem och att kraven kan variera beroende på var du bor. Om du är nyfiken på arbetsmarknaden och vilka krav som arbetsgivarna i ditt område har kontakta gärna dem direkt. Vi rekommenderar att börja med de som du är intresserad av att jobb hos.

Har du IG i någon kurs? Saknar du någon kurs för behörighet? Då har du möjlighet att läsa den via vuxenutbildningen. Kurser ges, i de flesta fall, både på dag- och kvällstid. Du kan inte studera på vuxenutbildningen i annan kommun än din hemkommun. För att kunna söka till vuxenutbildningen måste du ha ett slutbetyg från gymnasiet, alternativt att du har fyllt 20 år.

Folkhögskolor erbjuder utbildningar på gymnasienivå med några undantag t.ex. fritidsledarutbildningen. Det finns 147 folkhögskolor med varierande kursutbud runtom i Sverige och där kan man läsa allmänna kurser (teoretiska ämnen), särskilda kurser (exempelvis inom idrott, musik, skrivande, drama och turism) samt yrkesinriktade kurser (till exempel teckenspråkstolk, journalist och fritidsledare). Folkhögskolan vänder sig till de som är 18 år eller äldre. Du kan söka fritt över landet oavsett var du är skriven.

Studieförbunden ger kortare kurser, i regel på kvällstid, inom olika intresseområden. Hos studieförbunden får du inga betyg och du betalar själv dina kursavgifter. Att läsa via ett studieförbund kan vara ett sätt att exempelvis fräscha upp kunskaperna i ett främmande språk.

Högskoleutbildningar ställer högre krav för att du ska kunna läsa dem och du behöver ha vissa förkunskaper för att bli antagen till en högskoleutbildning. Begreppet behörighetskrav används oftast i antagningssammanhanget. Har du rätt förkunskaper för exempelvis sjuksköterskeprogrammet har du alltså behörighet till att läsa den. När du ska söka en utbildning delas behörighetskraven, eller förkunskapskraven, upp i grundläggande och särskild behörighet för att du ska bli antagen.

Yrkeslegitimation innebär att det finns ett lagrum som beskriver vilka krav som ska vara uppfyllda för att en sådan legitimation ska kunna utfärdas av en behörig myndighet. Vanligtvis är det ett formellt intyg (ett dokument) som certifierar att man är behörig att utöva ett yrke.

Myndigheter som utfärdar yrkeslegitimationer är Socialstyrelsen för hälso- och sjukvårdsyrken, Jordbruksverket för veterinärer och djursjukskötare och Skolverket för lärare.

Beteckningen legitimerad får endast användas av den som genomfört den utbildning som krävs och i vissa fall fullgjort praktisk tjänstgöring enligt särskilda föreskrifter, sökt och av berörd myndighet fått legitimation att utöva ett visst yrke samt inte fått denna legitimation indragen.

Eftersom det finns olika vägar till olika yrken är det viktigt att veta att det alltid är arbetsgivaren som sätter sina specifika krav för utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenheter, personligheter m.m. och att läsa en utbildning garanterar heller inte att du får ett arbete oavsett vilken typ av utbildare du har läst hos.

Om du är fundersam över vad olika arbetsgivare i ditt område har för krav kontakta dem som du är intresserad av att arbete hos direkt.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!