Sök
Stäng denna sökruta.

ALLMÄNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som köper en tjänst av oss (”du”, ”eleven”) och Cady Utbildningar (559065–5006) (”Cady”). Cady erbjuder sina tjänster via webbplatsen cady.se. Genom att genomföra ett köp där godkänner du dessa villkor.

För vissa köp kan särskilda villkor överenskommas i köpeavtalet. I sådana fall ska sådana villkor äga företräde framför dessa villkor.

Innan du anmäler dig till en utbildning eller kurs är det viktigt att du tar dig tid och läser igenom dessa villkor. Har du frågor om villkoren går det självklart bra att kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

1. KÖP OCH BESTÄLLNING AV UTBILDNING/KURS

Köp och anmälan om att påbörja en utbildning eller kurs hos Cady görs endast via vår hemsida. För att göra en anmälan och ta del av mer detaljerad information om hur det går till att börja läsa våra utbildningar och kurser, klicka här. När du anmäler dig via hemsidan godkänner du dessa villkor genom hemsidans beställningsformulär. Innan du skickar in din anmälan, d.v.s köper en utbildning eller kurs, är det mycket viktigt att du kontrollerar att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda och att du uppfyller eventuella antagningskrav.

För att kunna köpa och anmäla dig till en utbildning eller kurs av Cady är det ett krav att du har en giltig e-postadress.

1.1   Utbildningsbidrag

För dig som har sökt bidrag eller ska få din utbildning eller kurs betald eller beviljad av någon annan (till exempel en arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Omställningsfonden, TRR eller dylikt) ska bidraget vara godkänt innan du anmäler dig. I det fall att du inte erhåller bidrag eller godkännande kan du personligen bli betalningsansvarig för utbildningsavgiften.

2. BEKRÄFTELSE

När du har skickat in din anmälan och köp av utbildning eller kurs får du automatisk en bekräftelse mejlat till den e-postadressen som du har angivit i din anmälan. Om du inte ser bekräftelsemejlet i din inkorg, kontrollera din skräppost. Cady ansvarar inte för att bekräftelsemejlet når dig, det åligger dig som kund att kontakta Cady vid utebliven bekräftelsemejl.

3. MATERIAL

Allt material som krävs för genomförandet av utbildningen eller kursen ingår i priset för utbildningen eller kursen och tillhandahålls av Cady. Mycket av materialet tillhandahålls online i lärplattformen, i vissa fall även fysiska böcker tillhandahålls. Dessa beställs av Cady och levereras till eleven sker direkt från förlaget. Om du ska läsa utomlands tillkommer fraktkostnaden för eventuell fysisk litteratur. Kostnaden beräknas på paketets vikt och till vilket land det ska skickas. Förstört eller borttappat material ersätts inte, utan eleven själv ansvarar för ersättningsmaterial. Materialet tillhandahålls efter att betalningen till utbildningen eller kursen har erlagts.

Visst material tillhandahålls som interaktiva böcker och erhålles på licens. Licensen erhålls för en begränsad tidsperiod. Om eleven inte hinner att läsa igenom materialet innan licenstiden löper ut kommer eleven att debiteras för en ny licens. Eleven informeras alltid om hur lång licensperioden är.

Allt material i lärarplattformen tillhandahålls på utbildningens eller kursens maximum lästid (se informationen på respektive utbildnings- eller kurssida). Om en elev kräver längre tid för visst material debiteras eleven för sådan tid enligt en separat prislista.

Kontakta alltid skoladministrationen vid frågor angående utbildnings- och licenstid.

4. HUR UTBILDNINGEN TILLHANDAHÅLLS

Senast 14 dagar före utbildningsstart får eleven vidare information om utbildningen eller kursen. Efter genomförd och mottagen betalning kommer eleven att startas upp i Cadys lärplattform senast nästkommande arbetsdag. För avtalskunder sker uppstart då fakturan skickats.

Utbildningen eller kursen bedrivs i lärplattformen. Där får eleven tillgång till material samt instruktioner angående hur utbildningen eller kursen genomförs. Guidning av olika steg sker i lärplattformen. Vid frågor bör skoladministrationen kontaktas. Lärplattformen är tillgänglig dygnet runt, så länge eleven har giltig studietid kvar (d.v.s. inte uppnått maximal lästiden) och internetuppkoppling.

Cady ansvarar inte på något sätt för elevens internetuppkoppling.

4.1 Vid sjukdom

Vid allvarlig sjukdom som infaller före utbildningsstart men efter 14 dagar från anmälan kan senarelagd utbildningsstart erbjudas vid uppvisandet av ett giltigt läkarintyg. Det gäller endast sjukdomar hos eleven själv och ej andra personer t.ex. familjemedlemmar.

4.2 Ändring av utbildningsstart

Du kan flytta fram din utbildningsstart i maximalt tre kalendermånader från det startdatum som du har angivit i din anmälan. Detta görs skriftligt via mejl till ekonomi@cady.se senast en arbetsdag före det angivna startdatumet. Villkoren för anmälan kvarstår och vid en eventuell tvist är det ditt första angivna startdatum som gäller.

5. PRIS

Priserna är enligt gällande prislista, upprättat avtal, offert eller utbildningskatalog. Samtliga priser är angivna inklusive moms om inget annat anges. Cady förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna i gällande prislista och utbildningskatalog.

6. BETALNING

För dig som privatperson mejlas alltid fakturan till den uppgivna mejladressen i din anmälan (för företag se nedan). Detta gäller dock inte om du betalar direkt via SVEA. När fakturan mejlas till dig är styrd av vad du har angivit i din anmälan, d.v.s. om du angett ett omgående startdatum eller ett förskjutet startdatum. Fakturan mejlas omgående (inom 24 timmar på vardagar) om du inte har valt ett förskjutet startdatum. Vid ett förskjutet startdatum mejlas fakturan senast 14 dagar innan den angivna studiestarten.

 • Förfallodatumet på fakturan är alltid ställd på 14 dagar för privatkunder och 30 dagar för avtalskunder.
 • Vi skickar alltid fakturan per mejl samma dag som fakturadatumet och enligt de uppgifter som har uppgetts i anmälan (om inget annat är överenskommet).
 • Fakturan ska vara bokförd hos Cady senast en bankdag efter förfallodatumet.
 • Påminnelseavgifter, lagstadgade avgifter samt ränta på +12% alltid tillkommer efter att fakturan har förfallit (om detta inte har förhandlats bort före ingånget köp/avtal eller i ett separat ramavtal).
 • Vi förbehåller oss rätten att genomföra en kreditupplysning.
 • Inloggning till lärplattform samt beställning av kurslitteratur sker efter att betalningen är oss tillhanda gällande privatpersoner.
 • Om du ska läsa utomlands tillkommer fraktkostnaden för eventuell fysisk litteratur som ska postas utomlands. Kostnaden för det varierar beroende på paketets vikt och till vilket land paketet skall skickas.

Obetalda fakturor, påminnelser samt inkassokrav vid fortsatt obetalda fakturor med för tidpunkten gällande taxor hanteras av PS Finance Group. Kontaktuppgifter till dem finns längst ner på denna sida.

6.1  När ett företag betalar utbildningen

När ett företag eller organisation ska betala utbildningen eller kursen måste följande information alltid finnas med i anmälan:

 • Företagets/organisationens namn
 • Organisationsnummer (viktigt att ange rätt organisationsnummer då olika filialer kan förekomma i större företag och  kommuner.)
 • Korrekt mejl- och/eller postadress där fakturan ska skickas.
 • Kontaktperson och kontaktuppgifter
 • Om arbetsgivaren kräver det skall ett ordernummer eller referensnummer uppges vid anmälan/köp av utbildningen eller kursen.

Genom att sända in en anmälan där du anger att en annan part (t.ex. arbetsgivare) ska betala för utbildningskostnaden intygar du att du har behörighet och befogenhet att binda parten till avtalet. Om sådan part helt eller delvis inte erlägger betalning enligt avtalet med Cady är du personligen ansvarig för betalning av återstående belopp.

Om en arbetsgivare betalar utbildningen eller kursen gäller ej ångerrätt då det ses som ett företagsköp. I övrigt gäller samma regler för utbildning som för privatpersoner. Om undantag önskas eller om specialanpassningar skall göras på en ordinarie utbildning eller kurs skall dessa vara överenskomna mellan Cady och köpande parten innan utbildningsinsatsens starttillfälle.

Vid uppdragsutbildningar, kurser eller speciellt skräddarsydda utbildningsinsatser gäller de reglerna som är överenskommet mellan parterna.

6.2  Svea

Svea erbjuder i vissa fall betalningslösningar vid köp av utbildning eller kurs och är en extern part. Frågor rörande deras betalningslösningar och betalningsvillkor sköts av Svea. Vid direktbetalning via Svea gäller Sveas betalningsvillkor. När ångerrättstiden har passerat kan du inte häva köpet av utbildningen eller kursen och/eller avbryta eller pausa en påbörjad delbetalningsplan via Svea.

6.3  Human Finans

Human Finans är en extern part som erbjuder delbetalningslösningar. Skulle din delbetalningsansökan bli nekad hos Human Finans kvarstår fakturan från Cady. Ansökan om delbetalning är ett separat avtal med Human Finans som extern betalningsservice och påverkar inte anmälan/köp av utbildningen eller kursen hos Cady.

Håll koll på förfallodatumet på Cadys faktura när du ansöker om delbetalning via Human Finans. Om förfallodatumet behöver justeras p.g.a. detta mejla Cadys ekonomiavdelning på ekonomi@cady.se.

När ångerrättstiden har passerat kan du inte häva köpet av utbildningen eller kursen och/eller avbryta eller pausa en påbörjad delbetalningsplan via Human Finans. Delbetalningslösningar via Human Finans hanteras endast av Human Finans.

7. BYTE AV UTBILDNING

Du kan kostnadsfritt byta utbildning eller kurs en gång om din utbildning eller kurs ännu inte har påbörjats.

Utbildningen eller kursen räknas alltid som påbörjad när Cady har mejlat inloggnings och uppstartsinformationen till dig, detta då du är inskriven i vår lärplattform. Detta gäller oavsett om du sedan väljer att vänta med att påbörja dina studier eller skjuta fram din studiestart av någon anledning.

Vid byte av utbildning efter din ångerrätt har löpt ut men innan studierna har påbörjats (d.v.s. inloggningsuppgifter har skickats ut) utfaller ingen återbetalning eller kompensation om du väljer att byta till en billigare utbildning eller kurs än den som du har ursprungligen anmält dig till. Om du väljer att byta till en dyrare utbildning eller kurs debiteras du för mellanskillnaden.

Efter påbörjad utbildning eller kurs tillkommer en administrativ kostnad på 700 kr vid första bytet (ej inklusive ev. mellanskillnad mellan utbildningskostnaderna och tillkommande litteraturkostnaden).

Därefter kostar varje byte av utbildning eller kurs 1 200 kr (ej inkl. ev. mellanskillnad mellan utbildningskostnaderna och tillkommande litteraturkostnaden). Innan byte av utbildning eller kurs efter det första bytet sker ska det också ske ett rådgivningssamtal mellan dig och Cady. Detta så att vi tillsammans kan försäkra oss om att bytet av utbildningen eller kursen är det rätta valet för dig. Du ansvarar själv för att boka in ett samtalsmöte genom att kontakta ekonomi@cady.se.

Avgiften för bytet, ev. mellanskillnad mellan utbildningskostnaderna samt ev. tillkommande litteraturkostnaden skall vara erlagd och oss tillhanda innan bytet av utbildning eller kurs sker. I annat fall ska bytet inte anses som genomfört (detta gäller ej avtalskunder).

8. ÖVERLÅTELSE

Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan Cadys skriftliga godkännande. Det innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din utbildningsplats till någon annan utan vårt skriftliga godkännande.

9. INTYG

Efter genomgången utbildning eller kurs utfärdas intyg om deltagande. För vissa utbildningar eller kurser ingår ett prov för att säkerställa att eleven tillgodogjort sig kunskapen, vilket framgår på intyget. Intyget kan vara ett certifikat, diplom, kompetensbevis, kursbevis och/eller ett yrkesutbildningsbevis.

9.1

Intyget kommer att laddas upp i vår portal. Alla elever måste ha ett konto i portalen senast vid utförandet av utbildningens eller kursens slutuppgift. Önskar eleven att få sitt intyg skickad i pappersform via post eller beställa en kopia av det tillkommer en kostnad. Kostnaden skall erläggas i förskott.

10. GARANTI

Cady lämnar inga som helst garantier avseende arbete efter genomförd utbildning eller kurs. Det föreligger ingen ångerrätt eller kompensation om du inte får ett arbete efter studierna och åberopar att det är fel på utbildningen eller kursen på grund av detta. Olika arbetsgivare har och får ha olika krav på bl.a. utbildningsbakgrund för att kunna få ett arbete hos dem. Arbetsgivare kan även ha avtal med specifika utbildare. I en del kommuner och regioner kan det även finnas politiska beslut om vilken utbildning eller skolform praktikanter eller anställda bör komma från (detta gäller endast vissa arbetsgivare och organisationer). Detta förekommer dock sällan hos privata arbetsgivare.

Utbildningsbakgrund är endast en del av arbetsgivarens krav. Livs- och arbetslivserfarenheter, kön, ålder och personliga egenskaper är minst lika viktiga vid rekrytering. Är du osäker på hur arbetsmarknaden ser ut där du bor kontrollera alltid vilka krav arbetsgivarna har innan du köper en utbildning eller kurs.

11. ÅNGERRÄTT

Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det datumet du har gjort din anmälan och köp på Cadys hemsida. Det betyder att du har utan att ange skäl rätt att ångra din anmälan. Se dock vad som gäller vid direkt utbildningsstart under punkt 11.2.

För att utnyttja din lagstadgade ångerrätt ska du innan ångerfristen om 14 kalenderdagar har löpt ut kontakta Cady Utbildningar via mejl på ekonomi@cady.se. Vi rekommenderar att du fyller i ångerblanketten som du hittar här och bifogar den i ditt mejl eller postar den till oss (se längst ner på denna sida för Cadys postadress). För att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att du anger ditt fullständiga namn och personnummer.

Att inte svara på mejl, påminnelser eller betala en faktura för utbildningskostnaden ska inte ses som avbokning.

11.1 Avbokningsregler då du väljer en senare utbildningsstart

Det är alltid datumet för köptillfället som gäller när ångerrätten börjar även om du i efterhand har framfört en önskan om att flytta fram ditt startdatum av utbildningen eller kursen.

Ångerrätten kan inte nyttjas på annat sätt än ovan även om du har sökt utbildningar hos andra skolor eller utbildare och där du har blivit antagen vid ett senare tillfälle efter det att ångerrätten om 14 kalenderdagar har löpt ut.

Ångerrätten kan heller inte nyttjas på annat sätt än ovan efter det att ångerrätten om 14 kalenderdagar har löpt ut om du har gjort ett osant intygande av t.ex. behörighet.

11.2  Avbokningsregler då du väljer direkt utbildningsstart

Efter att betalningen har emottagits av Cady blir du startad upp som elev senast nästkommande arbetsdag vid direkt utbildningsstart. Även i detta fall gäller ångerrätt om 14 kalenderdagar från datumet köpet har gjorts (inte från datumet som du har fått inloggning till lärplattformen eller har lämnat in en uppgift i din utbildning eller kurs).

Om du vill nyttja din ångerrätt vid direkt utbildningsstart kommer kostnaden för immateriella tjänster som ej är återköpbara av våra leverantörer och kostnader för administrativa avgifter uppgående till  4 400 kronor inte att återbetalas. Vid köp av utbildning eller kurs vid avtalets ingående, separat från dessa allmänna villkor, godkänner eleven att 4 400 kronor inte återbetalas.

12. AVBOKNING

Om du avbokar en utbildning eller kurs efter att ångerrätten har löpt ut kommer du att debiteras 50 procent av den totala utbildningskostnaden om det är mer än 14 kalenderdagar kvar till utbildningsstart och 100 procent av den totala utbildningskostnaden om det är mindre än 14 kalenderdagar kvar till utbildningsstart eller om utbildningen eller kursen har startat.

I det fall du önskar avboka din anmälan och köp så kan detta göras via e-post på ekonomi@cady.se eller per telefon.

Att inte svara på mejl, påminnelser eller betala en faktura för utbildningskostnaden ska inte ses som avbokning.

13. PERSONUPPGIFTER

Hantering av personuppgifter sker i enlighet med Cadys integritetspolicy enligt den version som finns publicerad vid köp av en utbildning eller kurs.

Cady har tystnadsplikt gentemot samtliga elever både under och efter avklarad utbildning enligt vår sekretesspolicy. Skall den hävas skall det ske skriftligt genom en fullmakt från eleven. Detta kan frångås vid skriftligt krav av polis alternativt åklagare.

14. ÅTAGANDEN

14.1  Elevens åtagande

All information och dokumentation skickas via mejl till den angivna mejladressen i anmälan. Detta inkluderar bl.a. bekräftelse/antagningsbevis, fakturor, välkomstinformation, inloggningsuppgifter, viktig information m.m. Ser du inte ett mejl i din inkorg, kontrollera din skräppost. Misstänker du att du saknar något mejl kontakta oss på ekonomi@cady.se.

Hela utbildningen/kursen är på svenska. Alla uppgifter, inlämningar och prov oavsett utbildning/kurs är endast på svenska. Du som elev måste lämna in dessa endast på svenska. Vid undantag framgår det i delkursen.

Utbildningsmaterial och dess innehåll (såsom Powerpoints m.m.) är endast ämnat för elevens eget bruk under sina studier. Dessa får ej kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från Cady.

Som elev hos Cady Utbildningar ansvarar du för att ha den kontakt du behöver med Cady och din pedagog, oavsett anledning. Du är också införstådd med att distansstudier kräver extra disciplin och planering från din sida. Du ansvarar för att informera din pedagog via ett meddelande i lärplattformen om du vill ta en paus från dina studier i mer än fyra veckor (delbetalningsplan fortgår dock enligt avtal och kan ej brytas).

Om praktik/LIA ingår i din utbildning eller kurs åligger det alltid att du som elev själv finner din praktik-/LIA-plats. Detta gäller även där sessioner med egna klienter ingår, du som elev måste alltid själv finna dina klienter.

Du som elev är alltid försäkrad av Cady under din praktik under förutsättningen att du följer den överenskomna praktikplanen med Cady. Elever som vill göra sin praktik utomlands omfattas inte av försäkringen och måste ombesörja detta själva om det skulle bli aktuellt.

När du signerar din anmälan och köp med ditt BankID intygar du att du sanningsenligt är över 18 år, är behörig i de fall det finns antagningskrav till utbildningen eller kursen, har goda kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen eller kursen, har tillgång till en dator och internet för att kunna utföra utbildningen eller kursen, har god datorvana och kan hantera olika typer av filer (t.ex. Word, Excel, PowerPoint och PDF) samt har självdisciplin för att genomföra utbildningen eller kursen då den är på distans.

14.2  Cadys åtagande

Cady Utbildningar äger rätt att stänga av dig som elev hos oss om du uppträder aggressivt, hotfullt, oetiskt eller opassande, far med osanningar, lögner eller förtal (oavsett vart det sker) mot oss eller någon av våra samarbetspartners. Cady äger dessutom rätt att stänga av dig eller vidta disciplinära åtgärder om du uppmuntrar andra att sälja eller ge prov eller inlämningsuppgifter till dig i syfte att fuska eller om du som elev försöker sälja eller ge prov eller inlämningsuppgifter till andra, oavsett om de är elev hos Cady eller ej.

Vid allvarliga fall görs även en polisanmälan.

Vid avstängning kommer ingen ekonomisk kompensation eller återbetalning att ske till dig som elev eller den som har betalat utbildningen eller kursen för berörd elev.

Om du är inaktiv i mer än 365 dagar från studierna utan att ha meddelat ansvarig pedagog om kommande frånvaro förfaller din utbildningsplats och du blir avslutad som elev. Ingen återbetalning kommer att ske eller kompensation att betalas ut när dessa har trätt i kraft. Ekonomisk kompensation kommer ej att utgå.

Skulle en juridisk tvist uppstå stängs eleven av från sina studier tills tvisten är avgjord. Därefter bedöms hur tvisten kommer hanteras vidare utifrån beslutet och om eleven får återuppta sina studier samt om huruvida en tidskompensation skall erbjudas.

Cady har ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete vilket gör att vi genomför löpande förbättringar och förändringar i vår tjänst samt våra utbildningar och kurser. Detta kan påverka dig efter att du har påbörjat dina studier och när sådant sker kommer det att kommuniceras i  lärplattformen till samtliga berörda elever.

14.2.1  Sociala medier

Reglerna ovan tillämpar vi även i våra sociala medier inklusive Cadys Facebook grupper. Våra Facebook grupper är en service vi har för de som önskar diskutera med likasinnade. De är inte avgörande för att man som elev ska klara sin utbildning. Våra Facebook administratörer äger ansvaret att tillåta, neka eller banna medlemmar, posts eller kommentarer i de olika grupperna.

Om du uppträder aggressivt, hotfullt, oetiskt, opassande mot antingen oss, andra elever eller någon av våra samarbetspartners, far med osanningar, lögner eller förtal (oavsett vart det sker) eller är i en pågående juridisk tvist med Cady kommer du att nekas medlemskap eller att vara aktiv i någon av våra grupper eller sociala medier. Ett medlemskap ska ses som ett positivt mervärde för våra elever och är ingen rättighet.

15. ANSVARSBEGRÄNSNING

Cady lämnar inga garantier av något slag, oaktat om de är uttryckliga eller underförstådda, avseende information, råd och åsikter som tillhandahålls av oss. Vi förbehåller oss rätten att vid var tid göra ändringar och korrigeringar i dessa villkor utan föregående meddelande. Cady ansvarar inte för några felaktigheter eller utlämnanden och eventuella beslut som baserats på information och åsikter som framställs via utbildningarna eller kurserna är elevens eget ansvar.

Om inte annat framgår av Avtalet är Cadys ansvar begränsat till den ersättning som du erlagt för utbildningen eller kursen under den faktureringsperiod skadan inträffade. Cady ansvarar inte i något fall för uppkomna indirekta skador eller följdskador, till exempel utebliven vinst eller annan liknande skada eller förlust.

Cady ansvarar heller inte för att lagar, regeländringar eller krav från huvudman, regering eller myndigheter ändras i framtiden och förutsättningarna för anställbarhet blir förändrade.

15.1  Force majeure

Cady tar inte ansvar för händelser som inträffar utanför Cadys kontroll där eleven inte kan studera enligt önskemål p.g.a. exempelvis strejk, naturkatastrof, pandemi, myndighetsingripande, krigssituation eller terrorhandling. Det gäller även för de parter som Cady samarbetar med. Vid sådana tillfällen kommer Cady inte reducera pris eller återbetala några kostnader.

16. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med dess innehåll eller skapande, inklusive icke kontraktsmässiga tvister eller krav, ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en tvist uppstår ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvist slutligt avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar, skriv- eller tryckfel.

Kontaktinformation:
Cady Utbildningar
Fotögatan 6B, 414 74 Göteborg
+46 31 757 05 66

ekonomi@cady.se

Kontaktinformation:
PS Finance Group
+46 31 788 08 00

support@ps.psinkasso.com

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!