Sök
Stäng denna sökruta.

Utforska Cadys utbud av kurser

Kategori
Motsvarande längd
Nivå

Kurser

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Social omsorg

Kurs

Distans

Få arbetsverktyg och -metoder för att hjälpa människor att öka sin livskvalité.

Administration 1

Organisation

Kurs

Distans

Lär dig att arbeta grundläggande med administrativa uppgifter inom företag och organisationer.

Administration 2

Organisation

Kurs

Distans

Lär dig att arbeta mer fördjupande med administrativa uppgifter inom företag och organisationer.

Akutsjukvård

VÅRD & OMSORG

Kurs

Distans

Få specialiserade kunskaper för att arbeta med akuta sjukdomar på sjukhus och andra vårdenheter.

Arbetsrätt i praktiken

Organisation

Kurs

Distans

Få viktig kunskap för att arbeta med personal och olika HR frågor inom företag och organisationer.

ART – Aggression Replacement Training

Social omsorg

Kurs

Distans

Få arbetsverktyg och -metoder för att hjälpa människor lära sig att hantera sin ilska i olika situationer.

Barn och ungdom

Social omsorg

Kurs

Distans

Få kunskap och verktyg för att arbeta med barn och ungdomar som har upplevt traumatiska händelser.

Barn och ungdom för undersköterska

VÅRD & OMSORG

Kurs

Distans

Få fördjupad kompetens i vård av barn och ungdomar inom vård och omsorg, för dig som är undersköterska.

Behandlingsmetoder 1

Social omsorg

Kurs

Distans

Få kompetens i olika behandlingsmetoder och lär dig hur du använder dessa när du ska behandla dina klienter.

Behandlingsmetoder 2

Social omsorg

Kurs

Distans

I denna kurs lär du dig olika behandlingsmetoder med fokus på missbruk och hur dessa används i behandling.

Demensvård – kommunikation och aktivitet

VÅRD & OMSORG

Kurs

Distans

Få kompetens för att kunna arbeta med äldre människor inom vården som har olika typer av demenssjukdomar.

Ellära 1

Fastighet

Kurs

Distans

Få grundläggande kunskap inom el och hur elektriska ström fungerar för användning inom områden bygg och fastighet.

Ellära 2

Fastighet

Kurs

Distans

Få fördjupad kunskap inom el och hur elektriska ström fungerar för användning inom områden bygg och fastighet.

Etik och människans livsvillkor

Social omsorg

Kurs

Distans

Lär dig om vad människovärde betyder och få en viktig kompetens som behövs när du arbetar med människor.

God man / förvaltare

Social omsorg

Kurs

Distans

Genom dina olika uppdrag hjälper du människor som behöver extra stöd att sköta sitt dagliga liv och ekonomin.

HR-generalist

Organisation

Kurs

Distans

Få fördjupad kompetens inom HR för att kunna jobba agilt med olika frågor som kan uppstå på arbetsplatsen.

Kommunikation

Media

Kurs

Distans

Lär dig viktiga verktyg för att kunna kommunicera effektivt och tydligt med människor i olika sammanhang.

Konflikthantering i arbetslivet

Organisation

Kurs

Distans

Få viktiga redskap för att förstå och lösa konflikter samt bidra till en god kultur på arbetsplatsen.

Missbruk

SOCIAL OMSORG

Kurs

Distans

Få fördjupad kompetens inom olika typer av missbruk för att hjälpa människor inom missbruksvården.

Näthat och gromning online

Social omsorg

Kurs

Distans

Arbeta informativt och preventivt med barn, ungdomar och vuxna om riskerna och farorna som finns på nätet.

Neonatalvård

VÅRD & OMSORG

Kurs

Distans

Få specialiserad kompetens inom omvårdnad av för tidigt födda och nyfödda barn som är svårt sjuka.

NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Social omsorg

Kurs

Distans

Få viktig kunskap för att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Palliativ vård

VÅRD & OMSORG

Kurs

Distans

Lär dig att stötta patienter och dess anhöriga på ett etiskt sätt vid livshotande eller ej botbara sjukdomar.

Praktisk ellära

FASTIGHET

Kurs

Distans

Få förberedande kunskaper inom elarbeten för att kunna läsa Cadys utbildning till fastighetstekniker.

Projektledare

Organisation

Kurs

Distans

Leda projekt och projektgruppen genom att samordna de olika uppdragen och arbetsuppgifterna som ska utföras.

Psykiatri 1

VÅRD & OMSORG

Kurs

Distans

Få insikt i vad psykiatri innebär och hur den påverkar oss som människor i olika sammanhang.

Psykiatri 2

VÅRD & OMSORG

Kurs

Distans

Få insikt i vad psykiatri innebär och hur den påverkar oss som människor i olika sammanhang.

Psykiatri för undersköterska

VÅRD & OMSORG

Kurs

Distans

Få fördjupad kompetens inom den psykiatriska vården för dig som redan är utbildad undersköterska.

Psykologi 1

Social omsorg

Kurs

Distans

Lär dig om vad psykologi innebär och få insikt i hur den påverkar individer i deras interaktioner med andra.

Samtalsmetodik

Social omsorg

Kurs

Distans

Lär dig olika samtalsmetoder och förhållningssätt vid samtal med klienter inom vård och social omsorg.

Service och kommunikation

Hotel

Kurs

Distans

Öka dina kunskaper för att bli tydligare med din kommunikation och ge god service till kunder och kollegor.

Social omsorg

Social omsorg

Kurs

Distans

Få kompetens inom den juridiska sidan av social omsorg, för att kunna hjälpa dina klienter i deras ärenden.

Tolvstegsbehandling

Social omsorg

Kurs

Distans

Lär dig att använda den väletablerade behandlingsmetoden 12-stegsprogrammet i arbetet inom missbruksvården.

Tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande

Social omsorg

Kurs

Distans

Få teorier och praktisk kunskap inom arbetet med tydliggörande pedagogik samt lågaffektivt bemötande.

Våld i nära relationer

Social omsorg

Kurs

Distans

Hjälpa människor som har upplevt fysiskt och psykiskt våld att bearbeta sina upplevelser med denna kompetens.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

VÅRD & OMSORG

Kurs

Distans

Lär dig om välfärdsteknik som kan förbättra livskvaliteten för äldre och människor med funktionsvariationer.

Vårdhygien och smittskydd

VÅRD & OMSORG

Kurs

Distans

Lär dig att arbeta förebyggande kring smittskydd, följa hygienrutiner och använda skyddsutrustning i vården.

Verksamhetsutvecklare

Organisation

Kurs

Distans

Bli nyckelpersonen som strategiskt utvecklar olika processer, rutiner och metoder i en verksamhet.
Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!