Sök
Stäng denna sökruta.

ACT som en terapiform för acceptans

Vill du veta vad ACT (Acceptance and commitment therapy) innebär och vad den används för? Här kan du läsa mer om denna terapeutiska metod samt även hur du kan utbilda dig inom acceptans terapi.

Är du nyfiken på vad ACT (Acceptance and commitment therapy) är och vad den används för? Här kan du läsa mer om denna terapeutiska metod samt även hur du kan utbilda dig inom acceptans terapi.

Vad acceptans terapi ACT (Acceptance and commitment therapy) är

ACT (Acceptance and commitment therapy) är en tredje vägsmetodik som har sina grunder i kognitiv beteendeterapi och kom till under 80-talet. Denna metod skiljer sig från andra terapeutiska metoder då denna fokuserar mer på att hjälpa klienterna att acceptera händelserna utan att ändra deras minner. Acceptans terapi utgår ifrån att klienten ska bearbeta det som har hänt genom att acceptera det och sedan göra ett aktivt val utifrån sina egna värderingar för att ändra det till det positiva.

ACT är en terapeutisk modell som du kan använda i din terapeutisk behandling av både vuxna och barn. Du hjälper dina klienter att acceptera de negativa situationerna som de har upplevt och agera på dessa utifrån vad de har för värdegrund och livsvärderingar. När man gör detta så blir det en positiv ändring i hur man tänker och resonerar som även leder till en ökad livskvalité.

När du använder ACT (Acceptance and commitment therapy) ger du din klient strategier inom acceptans och mindfulness. Dessa ger de även en ökad kognitiv medvetenhet om att de inte ska dämpa de svåra minnena, tankarna och känslorna som de har haft. Strategier inom acceptans terapi bidrar till att klienten blir ännu mer medveten om deras negativa tankar och genom att acceptera dem, lär de sig även att möta framtida svåra situationer ”head-on” utan att få utbrott eller överreagera. Med dessa verktyg och strategier får klienten en klarare vy på sina egna värderingar och kan ta vara på dessa för att leva en mer psykisk holistisk och hälsosam livsstil samtidigt som de hjälpa även dem att hantera kommande motgångar eller jobbiga situationer.

Varför efterfrågan för ACT (Acceptance and commitment therapy) har ökat

I takt med att allt fler söker terapi för att förstå och bearbeta de händelserna som man har upplevt i sitt liv, ökar även efterfrågan om olika terapimetoder, däribland ACT (Acceptance and commitment therapy). Denna metod har under de senaste åren ökat i efterfrågan både av klienterna själva och även som en beprövad metod inom olika terapeutiska yrken.

Med denna terapi får klienterna strategier och verktyg för att kunna själva hantera det som de har upplevt och ändra det på ett positivt sätt för att kunna även öka sin livskvalité. Många vill ha ett mer naturligt sätt att kunna rikta sina tankar som också kan hjälpa dem att bemöta framtida motgångar.

Detta är särskilt viktigt för att dämpa ångest och andra negativa känslor som kan uppstå utifrån svåra upplevelser.

Hur du kan få kunskap inom ACT (Acceptance and commitment therapy)

Om du vill få kunskap inom ACT (Acceptance and commitment therapy) är det bästa sättet oftast att läsa en kurs inom det. Hos Cady erbjuder vi denna som en distanskurs, där du bestämmer själv när du vill börja och i vilken takt du vill läsa.

Cadys distanskurs inom acceptans terapi ger dig insikter inom denna metodik som används inom det terapeutiska arbetet. Det innebär att du redan borde arbeta inom ett relevant terapeutiskt yrke för att du ska kunna tillgodogöra dig de kunskaperna som du kommer att få av kursen.

Innehåll i kursen ACT (Acceptance and commitment therapy)

I Cadys ACT kurs kommer du att få lära dig vad ACT (Acceptance and commitment therapy) är, hur du kommer igång med att använda denna terapeutiska metod samt hur du kan använda den praktiskt med klienter. Du avslutar kursen med att ”knyta ihop säcken”, alltså få ihop alla bitarna till en användbar metod.

För att få den bästa inlärningen och förståelsen kommer du även att träna denna metod på andra personer i din omgivning, till exempel en vän eller kollega. Detta hjälper att praktisk tillämpa det du har lärt dig under kursen och ge dig en förståelse och trygghet i hur du ska sedan använda metoden på dina faktiska klienter.

Att läsa ACT på distans

Cadys kurs inom ACT som acceptans terapi är helt på distans. Det innebär att du kan läsa den oavsett var du bor, så länge du har dator- och internetankomst. Det finns inga fasta datum, varken för uppstart eller uppgifterna, utan du läser helt i din takt när du vill. Kursens upplägg går att anpassa för just ditt liv.

Tidsmässigt motsvarar innehållet i denna kurs två månader, och du har fyra månader att läsa färdigt hela kursen. Du kan givetvis läsa snabbare om du vill, det är helt upp till dig hur och när du vill läsa.

När du pluggar ACT, så kommer du att få tillgång till Cadys online lärplattform, där allting är förbered och klart för dig. Med distansstudier kommer du att arbeta självständigt när du vill, det finns inga klassrumsträffar. Allt material ingår i utbildningskostnaden, så du behöver inte köpa till någonting mer för att kunna läsa denna kurs.

Under kursens gång får du även tillgång till Cadys duktiga yrkeslärare, som kan ge dig pedagogiskt stöd om du skulle behöva det. De ger dig även feedback kring dina uppgifter och under det praktiska arbetet. Allt detta för att hjälpa dig på vägen mot att skaffa din nya kunskap inom ACT (Acceptance and commitment therapy).

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!