Sök
Stäng denna sökruta.

Arbetsmetoder för barn med en NPF diagnos

Jobbar du med barn och ungdomar med NPF diagnoser? Här får du tips om våra olika kurser som ger dig viktiga arbetsmetoder för att kunna hjälpa och stödja dessa barn i olika sammanhang.

Det finns ett stort behov av utbildad personal som har kunskap inom hantering av barn och ungdomar som olika NPF diagnoser och kan dessutom vara utåtagerande. Läs här om de olika kurserna som du kan läsa hos Cady för att få den kunskap som du behöver. Du får därmed viktiga arbetsmetoder som du kan använda i ditt arbete med dessa barn.

Vad är NPF?

NPF är en förkortning för de samlande neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som finns. Exempel på de vanligaste NPF funktionsnedsättningar är autism och Aspbergers, ADHD och ADD samt Tourettes syndrom. Ett barn kan även ha en kombination av flera av dessa diagnoser. Oftast uttrycker barn som har en NPF diagnos sig på ett utåtagerande eller överaktivt sätt, och då behöver du som arbetar med dessa barn speciella verktyg och arbetsmetoder för att kunna hjälpa och stödja dem på ett pedagogiskt sätt.

Hjärnan i ett barn som har en NPF diagnos fungerar på ett annorlunda sätt. De har oftast ett annat sätt att se på, tänka och resonera kring situationer. Det kan vara att de har svårt att planera eller organisera samt att hantera enkla förändringar kan vara svårt för dem. De kan också ha svårt att kontrollera sina känslor och handlingar, vilket kan leda till att de kan vara utanför samhörigheten i en barn- eller ungdomsgrupp. Detta är just på grund av att funktionerna som kontrollerar dessa områden i hjärnan oftast är outvecklade eller svaga.

Arbete med barn som har NPF diagnoser

När du arbetar med barn och även ungdomar som har NPF diagnoser behöver du verktyg och arbetsmetoder som är anpassade till deras sätt att tänka. Du ska kunna bemötande dem på ett sätt som de förstår och är mottaglig för, så att du kan nå dem på deras nivå.

Behöver du kunskap inom NPF kan du läsa Cadys kurs NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på distans som ger dig kompetens i detta område. Du lär dig om de olika diagnoserna samt får de viktigaste verktyg och arbetsmetoder du behöver för att framgångsrik arbeta med barn med NPF diagnoser.

Bemöta utåtagerande barn

Oftast när ett barn som har NPF diagnoser har ett utbrott, behöver du kunna bemöta barnet på ett lågaffektivt och pedagogiskt sätt. Detta så att du kan lugna ner situationen innan den blir för stor och okontrollerbar.

Barn kan också agera på olika sätt och i olika grader, är det viktigt att anpassa ditt bemötande utifrån barnet och situationen. Det är då mycket viktigt att du har kunskapen att bedöma på vilket sätt och på vilken nivå du ska bemöta barnet.

I ett lågaffektivt bemötande så bemöter du barnet på ett sätt som ej upplevs som hotfull, utan är istället pedagogiskt och förstående. Detta typ av bemötande underlättar och deskalerar situationen så att barnet kan snabbare hitta ett lugn. Det gör även att problemet som har utlöst situationen blir hanterbart på ett helt annat sätt, och barnet kan se det på ett sätt som hen kan förstå. Det innebär då att barnet kan bearbeta situationen och därmed återgå till en trygg och lugn inställning.

Få kompetens inom olika arbetsmetoder

Det är inte en självklarhet om hur man ska bemöta och hantera barn med NPF diagnoser, utan man behöver ha med sig olika arbetsmetoder för att kunna anpassa bemötande till varje barn och situation.

För att kunna få kompetens inom olika arbetsmetoder är en distanskurs utmärkt att välja. Då kan du läsa samtidigt som du jobbar och även se effekterna av vad du lär dig direkt i ditt arbete. Du får den spetskompetens som du behöver i det området som du själv känner kommer att gynna dig bäst.

Du kan välja att läsa våra distanskurser till NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande eller Barn och ungdom. Dessa kurser ger dig olika spetskompetenser, verktyg och arbetsmetoder i ditt arbete med barn som har olika typer av diagnoser och är utåtagerande. Oftast läser eleverna flera kurser för att få en bredare kompetens.

Om du behöver ännu mer kompetens, kan du även läsa någon av våra kompletta yrkesutbildningar inom området som pedagogik eller social omsorg såsom barnskötare eller elevassistent, både med inriktning socialpedagogik eller även till socialpedagog eller kognitiv beteendeterapeut.

Kompetensutveckling anpassad till ditt liv

Att läsa en kurs på distans i NPF, Tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande eller även någon av våra distansutbildningar ger dig möjligheten att öka din kompetens oavsett hur ditt liv ser ut. Du läser helt på distans utan fysiska träffar, och då kan du anpassa dina studier utifrån din livssituation här och nu. Och dessutom kan du ändra din lästakt flexibelt då du läser när det passar dig bäst.

Det innebär att du får den viktiga kompetensen som du behöver och ändå kan fortsätta att arbeta samtidigt som du studerar. Du kan se och applicera det du lär dig direkt i ditt arbete, och därmed få nyttja av dina nya kompetenser snabbt.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!