Sök
Stäng denna sökruta.

Bli elevassistent eller lärarassistent

Vill du vara med och göra en skillnad i skolan, men inte som lärare eller rektor? Då kan du bli elevassistent eller lärarassistent. De yrkena är mycket viktiga resurser i dagens skola och är ett stort stöd både för elever och lärare. Det är dessutom ett stimulerande och omväxlande jobb

Bli en resurs som skolan verkligen behöver – läs till elevassistent eller lärarassistent

Vill du vara med och göra en skillnad i skolan, men inte som lärare eller rektor? Då kan du bli elevassistent eller lärarassistent. De yrkena är mycket viktiga resurser i dagens skola och är ett stort stöd både för elever och lärare. Det är dessutom ett stimulerande och omväxlande jobb där pedagogik, administration och personligt stöd varvas. Som elev- eller lärarassistent kan du ge stort stöd i undervisningen och till enskilda elever. Du bidrar också till att skapa en trygg och trivsam miljö i skolan. Både i och utanför klassrummet.

Här får du veta hur elev- och lärarassistenter jobbar och vad som skiljer yrkena åt. Visste du att du kan läsa båda utbildningarna och validera bort det innehåll som är samma? Då kan du få en mycket bred och attraktiv kompetens utan att behöva läsa två fulla utbildningar.

Vad är det för skillnad på en elevassistent och en lärarassistent?

Både elevassistenter och lärarassistenter räknas som skolresurser. Det vill säga yrkesroller som hjälper till så att alla elever kan hänga med i undervisningen. Lärarna har väldigt mycket som de måste göra, och behöver hjälp så att alla elever kan få det stöd som de behöver. Hur uppgifterna för de här yrkena ser ut varierar mellan olika skolor – på många skolor överlappar också de båda yrkena varandra. På det stora hela kan man säga att en lärarassistent hjälper läraren att ge en så god undervisning som möjligt, medan en elevassistent huvudsakligen ger vissa elever särskilt stöd för att kunna hänga med i undervisningen.

Det här är som sagt yrken med mycket variation. Vad du får göra som elev- respektive lärarassistent varierar mellan skolor och olika elevers behov. Det gör det till ett spännande jobb där du hela tiden får möta nya situationer och nya sätt att stötta. Så här ser de vanligaste arbetsuppgifterna ut för respektive yrke.

Som lärarassistent får du bland annat:

 • Vara ett administrativt stöd för läraren i klassrummet. Avlasta och stötta i det pedagogiska arbetet genom att ta hand om praktiska och administrativa göromål. Till exempel närvarorapporter, förbereda lektioner och ta fram studiematerial, organisera prov m.m. Det innebär även uppgifter utanför klassrumsundervisningen, till exempel att prata med vårdnadshavare och boka utvecklingssamtal.
 • Stötta eleverna i undervisningen. Du kan fungera som coach och mentor åt eleverna. Inte bara i deras lärande, utan även i det sociala, till exempel på raster, utflykter och andra aktiviteter på skolan.
 • Vara en länk mellan eleverna och personalen på skolan. Det innebär bland annat att se och kartlägga vilka individuella behov olika elever har.
 • Lärarassistenter kan också åläggas att göra kartläggningar av vilka individuella behov som elever upplever sig ha.
 • Som lärarassistent kan du också få stötta elever med särskilda behov, till exempel om en elev har varit sjuk och missat några veckors undervisning. Det är inte lärarassistentens uppgift att stötta elever med större svårigheter.
 • Du får även vara med på skolmöten som handlar om stöd och stödåtgärder. Dina insikter om vad som behövs i klassrummet hjälper lärarna att göra ett bättre jobb. Du hjälper också till med att se till att eleverna får just det stöd de behöver.

Som elevassistent får du bland annat:

 • Hjälpa elever som behöver särskilt stöd för att kunna följa med i undervisningen, till exempel elever med läs- och skrivsvårigheter, funktionsnedsättningar, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter m.m.
 • Ta fram hjälpmedel som underlättar för de som har problem med studierna, till exempel alternativa studiematerial som datorer och ljudinspelningar.
 • Lägga upp ditt eget arbete med eleverna utifrån lärarens pedagogiska planering.
 • Hjälpa eleverna att finna ro sina studier så att de kan tillgodogöra sig de kunskaper de behöver.
 • Vara med som ett stöd på raster, utflykter, i omklädningsrum m.m.
 • Som elevassistent följer du i regel med eleverna under hela deras skoldag även inom fritidsverksamheten. Det innebär att du inte bara samarbetar med lärarna, utan även skol- och fritidspersonal och föräldrar.

Skolan behöver mer assistenter

Dagens skolor behöver mer resurser, inte enbart i form av nya lärare. Som elev- eller lärarassistent behövs du inte bara som resurs, du är även med och formar framtidens skola utifrån barnens behov. Skolan behöver mer av de här resurserna och du har goda möjligheter att kunna få ett arbete inom de här yrkena. Särskilt om du har en god och relevant utbildning.

Som elev- eller lärarassistent arbetar du inom skola och fritidshem, inklusive grundskola och gymnasium. Som elevassistent kan du också arbeta med elever som deltar i särskilda grupper.

Läs båda utbildningarna på ett smart sätt och bli mer attraktiv för arbetsgivarna

Om du har utbildning och kompetens som både elev- eller lärarassistent blir du en värdefull resurs för skolan. Inte minst så ökar din attraktivitet på arbetsmarknaden. Hos Cady erbjuder vi utbildningar till både elevassistent och till lärarassistent. Det är två skilda utbildningar men är baserade på en likvärdig grund, till exempel så innehåller båda utbildningarna psykologi, etik, hälsopedagogik, och kommunikation. Det innebär att om du vill läsa båda utbildningarna så kan du validera bort de kurser du redan har läst i den ena utbildningen.

Respektive innehåll i varje kurs motsvarar en tvåårig yrkesutbildning på gymnasial nivå. Eftersom utbildningarna sker helt på distans utan fysiska träffar kan du själv styra dina studier. Du behöver inte komma hit till skolan utan du bestämmer när och var du studerar. Du styr också i vilken takt du vill plugga. Om du skippar lov och har lite studiedisciplin kan du säkert halvera studietiden. Det innebär att du har möjlighet att läsa vad som motsvarar fyra års utbildning för både på mindre än två år.

Här kan du läsa mer om validering av delkurser.

Om du vill hjälpa barn och ungdomar och i skolan är det här ett snabbt sätt att komma igång. Som elev- och lärarassistent kan du göra skillnad. Det har aldrig varit lättare att studera till de yrkena som nu.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar till elevassistent respektive lärarassistent.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!