Sök
Stäng denna sökruta.

Cady är ISO 9001 och ISO 14001 certifierad

Cady Training Academys vision som privatskola är "lust att lära - möjlighet att lyckas". Vi strävar efter att hjälpa alla som brinner för att läsa och utveckla sig uppnå sina utbildningsmål och uppfylla sina karriärdrömmar.

Cady Training Academys vision som privatskola är ”lust att lära – möjlighet att lyckas”. Vi strävar efter att hjälpa alla som brinner för att läsa och utveckla sig uppnå sina utbildningsmål och uppfylla sina karriärdrömmar.

Vi har sedan länge satsat på att erbjuda kvalitativa och flexibla yrkesutbildningar på distans där våra elever kan läsa oavsett var de bor. De behöver bara ha dator- och internetankomst och uppfylla antagningskraven för deras valda utbildning för att kunna läsa.

I den senaste tiden har globalisering bidragit till en tydlig ökning i förflyttandet mellan olika länder. Då flera flyttar utomlands behöver de även söka jobb i det nya landet. Önskan om att ha ett utbildningsbevis som är lätt att tolka i flera länder världen runt framkommer oftare och oftare.

Globaliseringen har även lett till att vi får tänka på vad vi som företag har för miljöpåverkan och hur vi kan minska den.

Bland annat detta har lett till att vi har sökt efter en internationell certifiering som är välkänd inte bara i Sverige utan även utomlands. Vi kände till ISO sedan tidigare då deras certifieringar sträcker sig över många olika branscher. Därför bestämde vi oss för att vi skall också vara certifierade enligt deras höga kvalitets- och miljökrav.

Vad är ISO?

ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är en gemensam organisation med medlemmar från nationella standardiseringsorganisationer i 164 länder där Sveriges organisation SIS (Svenska institutet för standarder) ingår. Deras uppgift är att skapa en standardisering tillsammans med sina medlemmar med syfte att underlätta för en konkurrenskraftig handel av produkter och tjänster. ISOs standarder fokuserar även på internationella hållbarhetsmålen framtagna av FN.

ISO 9001:2015

ISO 9001 avser certifieringen för kvalitet och kvalitetsledningssystem. Detta säkerställer en god kvalitet på tjänster och att gällande lagar och regler följas, förbättringar sker enligt kvalitetsledningssystemet och med fokus på nöjda kunder och uppsatta mål. Den ser även över och effektiviserar företagets processer så att de är ekonomiska och hållbara.

I kvalitetsledningssystemet ingår det även identifiering och uppföljning av avvikelser, förebyggande åtgärder, översyn av ledningen och företagsstrukturen genom objektiva mätningar. För att bibehålla certifieringen sker även årliga interna revisioner.

ISO 14001:2015

ISO 14001 avser certifieringen för miljö och miljöledningssystem. Detta fokuserar på hållbarheten inom ett företag enligt mätbara mål och inkluderar även företagets totala miljöpåverkan samt översyn, effektivisering och minskning av miljöpåverkan.

För att bibehålla certifieringen sker även årliga interna revisioner.

ISO TR och certifikat

Vi är ISO certifierade!

Vi är extremt stolta över att presentera att Cady Training Academy är sedan augusti 2020 certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 gällande internationella och nationella standardiseringar för kvalitet och miljö.

Detta gynnar våra elever genom att de får en konkurrenskraftig utbildning med en kvalitetsstämpel som är välkänd världen runt.

En ljus och konkurrenskraftig framtid

ISO certifieringen säkerställer att vi har och efterlever den kvalitén och miljöansvaret som nu krävs av många arbetsgivare särskilt de som tänker mer hållbart. Denna hög kvalité leder till att våra elever även blir mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Med våra ISO certifieringar blickar vi framåt som den innovativa utbildaren som förblir i framkanten av utvecklingen i branschen. Vi arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningar för att kunna jobba både i Sverige och utomlands med våra utbildningsbevis.

Vi stannar dock inte här utan vi fortsätter att ständigt sträva framåt. Våra elevers framtid är vår framtid.

Lust att lära – möjlighet att lyckas!

ISO TR och certifikat
Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!