Sök
Stäng denna sökruta.

Kognitiv beteendeterapeut – utbilda dig för att hjälpa människor

Gillar du att jobba med människor? Vill du kunna hjälpa andra och vägleda dem mot sina mål? Då kan kognitiv beteendeterapeut vara drömyrket för dig. I kognitiv beteendeterapi analyseras samspelet mellan våra tankar, känslor och

Gillar du att jobba med människor? Vill du kunna hjälpa andra och vägleda dem mot sina mål? Då kan kognitiv beteendeterapeut vara drömyrket för dig. I kognitiv beteendeterapi analyseras samspelet mellan våra tankar, känslor och fysiska reaktioner och hur det påverkar hur vi agerar i olika situationer. Som kognitiv beteendeterapeut samtalar du med dina klienter och hjälper dem att se dessa samband. Då kan de göra positiva förändringar i sitt liv.

Låter det här som ett yrke du vill hålla på med? Läs då vidare, så berättar vi om vår distansutbildning till kognitiv beteendeterapeut, vad du får lära dig under utbildningen och hur studierna går till. Så här blir du beteendeterapeut!

Vad är KBT och vad gör en kognitiv beteendeterapeut?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för terapier där klienten får träna på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att ta itu med sina problem. Det centrala i KBT är att förändringar av tankemönster kan leda till känslomässiga förändringar och nya beteenden och vice versa. Som KBT-terapeut hjälper du dina klienter att ersätta de tankar, känslor och beteenden som orsakar problem för dem. Det kan handla om allt från stresshantering, bearbeta ångest och att bli av med fobier till att utveckla sitt ledarskap.

KBT har ett strukturerat och målinriktat upplägg och bygger på ett undersökande samarbete mellan dig som terapeut och dina klienter. I samtalen i KBT hjälper du som terapeut dina klienter att se de här sambanden, så att de kan förändra och ersätta sina tankar och beteenden på ett positivt sätt. Tillsammans gör ni en så kallad beteendeanalys över vad det är som utlöser problemen och vad som får dem att fortsätta. Grunden för den här analysen är att varje människa är unik, vilket gör den väldigt individualiserad. Utifrån analysen tar du och din klient fram en behandlingsplan med mål och delmål för förändring som sedan utvärderas under behandlingens gång.

Vad får jag läsa under utbildningen till kognitiv beteendeterapeut?

Cadys utbildning till kognitiv beteendeterapeut är riktad till dig som vill möta människor i samtal och där förhållningssätt och metoder inom den kognitiva beteendeterapin kan användas som ett viktigt redskap för att hjälpa människor till förändring. Under utbildningen får du en inblick i de arbetssätt som används vid beteendeproblem, bland annat ångest, depression, social fobi och OCD. I utbildningen läggs det mycket fokus på uppgifter utifrån ett reflekterande perspektiv men även på praktiska övningar som till exempel sessioner med egna klienter.

Utbildningens kursplan ser ut så här:

 • Psykologi
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Diagnosspecifik KBT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykoterapi
 • Psykopatologi
 • Vård och omsorg
 • Sociologi
 • Missbruk
 • Kriminologi
 • Etik
 • Kommunikation
 • Samtalsmetodik
 • Arbete med egna klienter
 • Slutarbete

När du är klar med utbildningen har du de kunskaper och verktyg som du behöver för att kunna arbeta som kognitiv beteendeterapeut. Du kan till exempel ha ett professionellt förhållningssätt gentemot dina patienter och deras närstående. Du får även kompetensen att utifrån en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt utifrån mänskliga rättigheter.

KBT är en terapiform som används allt mer i samhället. När du är godkänd och klar med din utbildning har du goda möjligheter att börja arbeta som kognitiv beteendeterapeut, till exempel som en del av ett vårdteam eller med klienter i egen praktik.

Specialisera dig med en fördjupningskurs

Om du vill bygga vidare på din utbildning erbjuder vi även dessa fördjupningskurser:

Behöver jag några förkunskaper?

För att få delta i distansutbildningen till kognitiv beteendeterapeut krävs det att du har:

 • Lägst godkänt betyg i: Svenska A / Svenska 1 / Svenska som andra språk A / Svenska som andraspråk 1 (eller motsvarande), Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande, Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande
 • Fyllt 18 år (eller har vårdnadshavares samtycke till utbildning av minderårig)
 • God självkännedom
 • God psykisk form
 • Dator- och internetåtkomst så att du kan studera
 • Kunskap att öppna och hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF

Om du skulle sakna något betyg som hindrar dig från att få behörighet till utbildningen kan vi bedöma dig som behörig mot att du skickar in ett intyg eller ett personligt brev som visar att du har så kallad reell kompetens genom till exempel livs- eller arbetslivserfarenhet.

Hur går det till att läsa till kognitiv beteendeterapeut på distans?

Den är utbildningen sker helt på distans och du behöver inte gå till något klassrum eller delta i några fysiska träffar. Du kommer åt vår lärplattform online dygnet runt och du kan plugga när och var du vill så länge du har dator och internet. Det är ett fritt och flexibelt sätt att studera och när du läser på distans bestämmer du själv din studietakt. Det är perfekt om du vill studera samtidigt som att du fortsätter att arbeta eller tar hand om familjen.

Flexibel lästid

Innehållet i utbildningen motsvarar en 2-årig yrkesutbildning men du bestämmer själv din studietakt och hur snabbt du vill läsa. Maxtid för att gå färdigt är fyra år. Men läser du på heltid och studerar disciplinerat kan du läsa utbildningen på ett år. Det är helt upp till dig och hur du vill anpassa studierna efter ditt liv och dina mål. Du har också flexibiliteten att börja precis när du vill, du behöver inte invända någon terminsstart.

Din egen pedagog

Förutom lärplattformen, som du alltid kommer åt online, har du även tillgång till en pedagog som hjälper dig genom din utbildning. Du gör skriftliga inlämningar och studieavstämningar och din pedagog svarar även på dina frågor och fungerar som bollplank när du behöver det.

Allt du behöver ingår

All kurslitteratur ingår i avgiften. Hos Cady använder vi främst interaktiva online böcker i den mån det går.

Du kan validera delkurser i kursplanen om du har läst dem tidigare eller om du har relevanta arbetslivserfarenheter. Valideringen av delkurser ska du göra innan du anmäler dig.

En viktig del av utbildningen till kognitiv beteendeterapeut är att få praktisk erfarenhet genom att arbeta med egna klienter. Du hittar själv dina klienter och om du inte har någon tidigare erfarenhet kan du alltid börja med lättare fall inom din familj, släkt eller vänskapskrets. Det här praktiska arbetet är viktigt eftersom det ger dig feedback och hjälper dig att bli bekväm i din roll som terapeut. Det är en bra förberedelse för att kunna arbeta med utomstående klienter efter att du är klar med utbildningen.

När du är godkänd och klar med utbildningen får du diplom samt yrkesutbildningsbevis. Du kan börja din nya karriär som kognitiv beteendeterapeut och hjälpa människor till ett bättre liv.

Välkommen till oss på Cady!

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!