Sök
Stäng denna sökruta.

Läs till aktivitetspedagog inom äldrevården

Är du en aktiv och påhittig person som gillar att stimulera andra människor? Vill du hjälpa äldre att få en meningsfull och rolig tillvaro? Då kommer du säkerligen att uppskatta att arbeta som aktivitetspedagog inom äldreomsorgen.

Är du en aktiv och påhittig person som gillar att stimulera andra människor? Vill du hjälpa äldre att få en meningsfull och rolig tillvaro? Då kommer du säkerligen att uppskatta att arbeta som aktivitetspedagog inom äldreomsorgen. Det är dessutom ett yrke där det kommer att behövs mycket ny utbildad personal i framtiden. Om du läser till aktivitetspedagog öppnas dörrarna till ett väldigt givande framtidsyrke där du behövs.

Hos Cady kan du läsa till aktivitetspedagog inom äldreomsorgen på distans. Det innebär att du kan studera till ditt drömyrke på dina villkor. Här får du veta mer om hur det är att arbeta som aktivitetspedagog, hur arbetsmarknaden ser ut, samt vad du får lära dig under utbildningen.

Vad gör en aktivitetspedagog?

Som aktivitetspedagog inom äldreomsorgen kan man säga att ditt arbete går ut på att göra de boendes tillvaro mer stimulerande och meningsfull. Ofta så tappar de personer som kommer till äldrevården mycket av sina gamla hobbys, rutiner och de aktiviteter de brukade sysselsätta sig med tidigare. Det är viktigt både för den fysiska och den mentala hälsan att vardagen fylls med aktiviteter som ger mening, livslust och som känns roliga.

Ditt jobb som aktivitetspedagog är att motivera och inspirera de boende att aktivera sig. Både enskilt och i grupp. Eftersom varje människa är unik och har individuella intressen och behov behöver du vara lyhörd och kreativ i ditt jobb. Du behöver lyssna på de boende och ta till vara på deras olika önskemål och se till deras individuella förutsättningar. Ibland kan det handla om att arrangera gymnastikpass eller promenader. Andra gånger kan det röra sig om att skapa, delta i spel och tävlingar, lyssna på levande musik, skapa träffpunkter eller bara fika tillsammans. Det är du som aktivitetspedagog som fångar upp behoven och planerar och genomför aktiviteter som sätter guldkant på de äldres tillvaro.

Arbetet kräver mycket planering och samverkan, till exempel tillsammans med övrig personal inom omsorgen, kultur- och anhörigsamordnare, frivilligorganisationer och andra aktivitetspedagoger.

Som aktivitetspedagog arbetar du vanligtvis på äldreboenden och inom äldreomsorgen. Det kan även hända att du arbetar på flera olika boenden.

Så ser arbetsmarknaden ut för aktivitetspedagoger

Redan i dag finns det mycket goda chanser att få jobb som aktivitetspedagog, och behovet av ny arbetskraft kommer bara att öka. De äldre i Sverige blir bara fler och fler. Enligt SCB kommer gruppen av personer som är 80 år eller äldre att öka med uppskattningsvis 76 procent under åren 2015–2035. Det innebär att den äldrevård vi har i dag måste byggas ut, och den kommer att behöva ett stort tillskott av kompetent personal för att kunna klara av de kommande behoven. Samtidigt kommer många inom området att gå i pension snart, så det kommer att finnas ett stort behov av fler utbildade aktivitetspedagoger. Med en god utbildning i bagaget lär det inte vara några problem att hitta ett jobb som verkligen passar.

Enligt lönestatistiken så tjänar en aktivitetspedagog i genomsnitt 29 400 kronor i månaden. Överlag har de med en eftergymnasial utbildning en högre lönenivå.

Det här läser du under utbildningen till aktivitetspedagog

Cadys utbildning till aktivitetspedagog inom äldreomsorgen är en flexibel yrkesutbildning på distans. Innehållet i utbildningen motsvarar en 1-årig yrkesutbildning vid traditionellt studiesätt. Du kan själv styra din studietakt och studietid beroende på dina behov och förutsättningar. Om du till exempel läser disciplinerat på heltid utan att ta lov kan du halvera studietiden och bli klar redan inom ett halvår. Det ger dig möjlighet att snabbt komma ut på arbetsmarknaden.

Under utbildningen får du bland annat läsa specialpedagogik, vård och omsorg, hälsopedagogik, aktiviteter och samtal. Efter utbildningen ska du ha tillägnat dig kunskaper att engagera, aktivera och inspirera äldre brukare med respekt utifrån den enskilda individens förutsättningar och behov. Du får även lära dig att använda relevant utrustning, eventuell teknisk utrustning och dina kunskaper på ett säkert och tryggt sätt för de du arbetar med.

Det ingår praktik i utbildningen, och du hittar själv din praktikplats. Normalt är praktiktiden på 8 veckor (heltid), uppdelat på tre perioder. Period 1 (2 veckor) är en introduktion till yrket och arbetsplatsen. Period 2 (minst 4 veckor) består av ett handledarlett utförande av arbetsuppgifterna enligt utbildningsmålen. Under period 3 (2 veckor) får du arbeta självständigt med arbetsuppgifterna. Om du har tidigare erfarenheter kan du validera dem och korta ned praktiktiden.

Du kan även ansöka om validering om du redan har läst någon delkurs i kursplanen, eller har relevanta arbetslivserfarenheter. Vilket gör att du kan läsa klart utbildningen snabbare.

Läs på dina villkor på distans

Cadys utbildning till aktivitetspedagog inom äldreomsorgen sker helt på distans. Du behöver inte sitta i något klassrum eller delta i några fysiska träffar. När du läser på distans har du friheten att själv bestämma var och när du studerar. Du kan till exempel kombinera studierna med jobb eller familj om det passar ditt liv bättre. När du läser på distans väljer du dessutom själv ditt startdatum. Det innebär att du kan påbörja dina studier när det passar dig utan att invänta någon bestämd kursstart.

Som stöd under din utbildning har du förutom dina läromedel (som ingår) även en online lärplattform som alltid finns tillgänglig. Du har också en personlig pedagog som hjälper dig med studierna genom hela din utbildning.

Du kan börja läsa med en gång och bli en mycket viktig tillgång inom äldrevården.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!