Sök
Stäng denna sökruta.

Läs till socialadministratör – ett viktigt bristyrke

Trivs du med att hjälpa människor och med att arbeta administrativt? Som socialadministratör kan du göra en stor insats inom socialtjänsten. I den rollen stöttar du socialsekreterarna så att de kan ge rätt stöd åt människor med

Trivs du med att hjälpa människor och med att arbeta administrativt? Som socialadministratör kan du göra en stor insats inom socialtjänsten. I den rollen stöttar du socialsekreterarna så att de kan ge rätt stöd åt människor med behov. Det är du som ser till att allting fungerar som det ska rent administrativt så att de som behöver det kan få rätt hjälp. I dag är socialadministratör ett bristyrke, och med en bra utbildning är det lätt att få jobb. Här får du veta mer om vad en socialadministratör arbetar med och hur du utbildar dig till yrket.

Vad gör en socialadministratör?

Socialadministratör är en relativt ny yrkesroll på arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna är varierande, men huvudsakligen så är en socialadministratör ett stöd till socialsekreterarna i deras utredningsarbete. Socialsekreterarnas roll inom socialtjänsten är främst att utreda olika personers rätt till försörjningsstöd. Men jobbet handlar också mycket om att stötta och motivera de här personerna till att bli självförsörjande. Det blir mycket att göra för socialsekreterarna med alla kontakter, utredningar och all administration kring de här ärendena. De behöver stöd i sitt arbete för att kunna hjälpa människor på rätt sätt. Det är här socialadministratören har en mycket viktig roll.

Som socialadministratör fungerar du som en länk mellan socialsekreterarna, myndigheterna och den administrativa sektorn. Dina arbetsuppgifter är att sköta administration, utredningsarbete, dokumenthantering, IT-system, ekonomi, kundservice m.m. så att de som bedömer och utfärdar bistånd, stöd och service till personer med extra behov kan göra sitt jobb så bra som möjligt. Det administrativa arbetet är en mycket viktig del i allt det arbete som leder till att de i behov av stöd får den hjälp de har rätt till. Rent praktiskt kan du arbeta med bland annat kvalitets- och beslutsgranskningar, skicka ut handlingar, sköta telefonkontakter, boka möten och tolkar, administrera ekonomi m.m. Du kan även få medverka i klientkontakter, till exempel för att föra protokoll och boka möten.

Jobbet som socialadministratör är mycket varierande. Du är spindeln i nätet som sköter kontakter och administration mellan människor, myndigheter och de som jobbar med socialt arbete. Det innebär att du behöver ha många strängar på din lyra, till exempel branschkunskap inom social omsorg, administration, ekonomin inom socialt arbete och om IT-system. Du behöver även ha kunskaper om socialtjänstlagen eftersom allt socialt arbete utgår från den. Eftersom du kommer att träffa både klienter och övrig personal inom socialtjänsten behöver du också ha en god kommunikation och ett professionellt personligt bemötande.

Arbetsmarknaden för socialadministratörer

I dag finns det en stor brist på kompetent personal inom den sociala omsorgen. Just rollen som socialadministratör har uppstått ur ett behov av personal som kan bistå och stötta i utredningsarbetet och med andra viktiga administrativa uppgifter. Behovet av utbildad personal inom socialtjänsten är mycket stort och jobbmöjligheterna efter avslutad utbildning är väldigt goda på både kort och lång sikt.

Som socialadministratör arbetar du vanligtvis inom socialtjänsten i den offentliga sektorn. Men du kan även arbeta åt privata aktörer som driver olika boenden för till exempel missbruk eller som utför olika typer av terapibehandling. Du kan även arbeta hos privata familjehemsplacerare.

Studera till socialadministratör på distans hos Cady

Att arbeta som socialadministratör är att göra en viktig insats inom den sociala sektorn. Vi kan erbjuda den utbildning du behöver för att börja arbeta inom yrket. Vår distansutbildning till socialadministratör ger dig bland annat kunskaper inom socialtjänstens olika områden och om administration och dokumentation inom sektorn. Kursplanen innehåller bland annat ekonomi och lagstiftning inom socialt arbete, etik, psykologi, kommunikation, bemötande och samtalsmetodik, samt det sociala arbetets organisation och villkor.

I utbildningen ingår även åtta veckors praktik där du bland annat får en introduktion till yrket, följt av handledarlett utförande av arbetsuppgifter. Senare får du även arbeta självständigt med arbetsuppgifterna enligt utbildningsmålen. Du hittar själv din praktikplats. Du kan även validera tidigare erfarenheter som praktik. När din utbildning är avslutad och godkänd erhåller du ett certifikat samt ett yrkesutbildningsbevis.

Om du vill bygga vidare på din utbildning och öka din kompetens inom ditt yrke så erbjuder vi även dessa fördjupningskurser:

Antagningskrav till utbildningen

För att börja studera till socialadministratör krävs det att du har lägst godkänt betyg i: Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande, Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande, samt i Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande.

Du ska även ha fyllt 18 år (eller ha vårdnadshavares samtycke till utbildning av minderårig), ha god självkännedom och vara vid god psykisk form. Du behöver även ha dator- och internetåtkomst samt kunna jobba med filer i Word, Excel, Powerpoint och PDF.

Läs till socialadministratör i din takt på distans

Den här utbildningen sker helt på distans, så du behöver inte delta i några klasser eller fysiska träffar. Istället använder du vår online lärplattform som alltid är tillgänglig. Du har även stöd av en pedagog som hjälper dig med dina uppgifter och studier.

Utbildningen till socialadministratör motsvarar en 2-årig yrkesutbildning. Om du läser på distans bestämmer du själv ditt tempo och kan bli klar mycket snabbare. Många kan halvera sin lästid och bli klara med utbildningen på ett år. När du läser på distans har du även friheten att kombinera jobb och studier. Du kan skaffa dig högre kompetens utan att behöva ta tjänstledigt. Distansstudierna innebär också att du kan välja startdatum själv. Du behöver inte invänta terminsstart.

Börja redan nu

Känner du att det här är ett yrke du skulle passa inom? Då behövs du! Du kan börja studera med en gång om du vill. Ta chansen till en ny karriär där du får hjälpa människor.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!