Sök
Stäng denna sökruta.

Läs till trädgårdsmästare

Gillar du att jobba utomhus och vill ha ett miljömedvetet arbete? Läs Cadys distansutbildning och bli trädgårdsmästare! Här kan du få veta mer om vad arbetet innebär och hur du kan distansutbilda dig till detta yrke.

Om du vill ha ett utomhus och aktivt arbete där du kan använda din kreativitet, kan yrket som trädgårdsmästare vara för dig. I detta miljömedvetet yrke jobbar du med att sköta växter och gröna anläggningar. Du bidrar till att hålla den gröna miljön trevlig och naturinspirerande med noga utvalda växter för de olika park- och trädgårdsmiljöer. Låter det spännande? Läs mer om yrket och hur du kan bli trädgårdsmästare.

Vad en trädgårdsmästare gör

När du jobbar som trädgårdsmästare har du hand om skötsel av växter och utemiljöer. Det kan vara att odla olika typer av växter, grönsaker eller frukter i ett växthus eller att ta hand om de gröna anläggningarna på en kyrkogård.

Det är ett fysiskt arbete där du oftast jobbar utomhus eller även i växthus. I arbetet använder du många olika typer av verktyg och maskiner, så ett intresse i teknik är ett måste om du ska jobba som trädgårdsmästare. Vilket verktyg som ska användas behöver vara utvald noggrant för att uppnå rätt resultat och inte skada växterna eller marken där de ska planteras eller skötas.

Då du ska sköta olika typer av växter är det viktigt att även ha kunskap i dessa. Och det är inte bara kunskap i själva växterna som är viktigt, utan även hur de påverkar miljön, samspelet mellan mark, vatten och klimatet är också lika viktigt. Du ska kunna välja rätt växt för rätt förhållande både klimatmässigt men även gällande vad som passar jorden som den ska planteras i.

Du behöver även veta hur växterna är uppbyggda och deras livsprocess för att kunna sköta dem. Det är inte bara att stoppa en växt i marken och hoppas att den växter. Mycket mer kunskap ligger bakom det, för att växterna ska vara effektivt och blomstra i den miljön som de planteras i.

Du planerar oftast hur en anläggning ska se ut, utifrån vad som ska uppnås. Du väljer vilka växter som funkar i det önskade temat enligt planeringen och även andra saker såsom dekorativa stenar som ska utöka trivseln i miljön eller även bygga upp för olika typer av planteringar. Du behöver tänka med en helhetssyn kring hela planteringen inklusive tillförsel av vattnet, om det ska vara bänkar eller lampor eller annat för att öka trivseln. Planeringen behöver även ta hänsyn till att göra det lätt att sköta växterna vid vattning eller beskärning.

Som trädgårdsmästare kan du även jobba som team- och arbetsledare. Du vägleder personerna i ditt team i hur de ska arbeta för att följa planeringarna och uppnå det önskade resultatet. Du har även kontakt med olika leverantörer för att se till att få just de rätta växterna och produkterna som ska användas.

När du lyckas som trädgårdsmästare bidrar du till samhällets och miljöns välmående. Dina planteringar och växter ger en positiv känsla där människor kommer närmare naturen, särskilt inom städer där det oftast saknar grönska. Dessutom så är växter mycket bra för miljön och bidrar till en bättre klimatförhållning.

Arbetsmöjligheter för trädgårdsmästare

Trädgårdsmästare jobbar oftast där det finns gröna miljöer. Det kan vara t.ex. i kyrkogårdar, parker och trädgårdar eller även på olika bostadsområden där det finns behov. Ett annat område som ökar i efterfrågan är inom gatu- och vägområden. Här hittar du smarta lösningar för att implementera gröna anläggningar i tomma ytor för att förbättra miljön vid områden som är trafikerade.

Som trädgårdsmästare kan du även arbeta i växthus, plantskolor eller -butiker. I dessa sköter du oftast växten från frön till en ung växt som ska sedan säljas vidare till privata personer eller även företag eller organisationer som arbetar inom sektorn.

Då miljömedvetenhet är en ökad samhällsfråga ökar behovet av smarta lösningar för att införa flera gröna områden. Därför är även behovet av trädgårdsmästare stor. Det finns en brist på utbildade trädgårdsmästare, och då arbetsmarknaden är brett finns det även mycket goda möjligheter att få ett arbete efter avslutad utbildning.

Lönen för en trädgårdsmästare under 2024 ligger på cirka 27 600 kr enligt information från Yrkeskollen. Lönen är samma för kvinnliga och manliga trädgårdsmästare och om du jobbar inom regioner så kan lönen ligga lite högre. Det går även att arbeta med tim- eller dagslön, där du utför istället projekt under en begränsad tid.

Hur du kan läsa till trädgårdsmästare

Cadys utbildning till trädgårdsmästare är på gymnasial nivå och har ej några antagningskrav för att kunna läsa den, varken på betyg eller förkunskaper. Du kan läsa till trädgårdsmästare helt på distans hos Cady, och då får du en yrkesutbildning som ger dig de kompetenser och kunskaper som du behöver för att jobba inom yrket. Utbildningens innehåll är utformad noggrant efter arbetsmarknadens krav och enligt de senaste trenderna inom området. Du lär dig även de olika miljöaspekterna att ta hänsyn till när du jobbar som trädgårdsmästare.

Utbildningen är helt på distans, så det är inga fysiska träffar utan du kommer att göra allting via Cadys online lärplattform som du har tillgång till dygnet runt. Det innebär att du kan läsa var du vill där du har ankomst till en dator och internet. Det går även att läsa på en mobil eller läsplatta, men då ska du tänka på att det är lättare att göra de skriftliga uppgifterna på en dator.

Då du läser helt i din takt så kan du även läsa utbildningen snabbare eller långsammare än den motsvarande tiden på 1,5 år. Våra elever läser i snitt på 9 månader om de väljer att studera heltid och inte tar några lov eller pauser. Det går även att validera bort delkurser om du redan har läst dem eller även praktiken om du redan har erfarenhet inom yrket. Då kan du snabbt bli färdigutbildad och komma igång med ditt nya yrke!

Vad du lär dig i utbildningen till trädgårdsmästare

När du läser till trädgårdsmästare så kommer du att lära dig allt som du behöver från grunden. Du behöver inte ha några förkunskaper eller erfarenhet inom yrkesområdet alls, utan du kan även byta bana helt från ett annat yrke och ändå få de kunskaperna du behöver för att bli utbildad trädgårdsmästare när du har läst färdigt.

Utbildningen går genom hela växternas livskrets från frön till planta. Du lär dig biologin och livsprocesserna på växterna och även om marken, vattnet och klimatet samt hur dessa arbetar ihop för att få ett fungerande ekosystem där växterna mår bra och även bidrar till en hållbar miljö.

Då du även ska arbeta med många olika verktyg och maskiner kommer du även att lära dig om dessa, både om säkert hantering samt även om arbetsmiljön för en trädgårdsmästare. Du behöver veta vad du ska tänka på vid tyngre och utomhus arbete och vilka hjälpmedel och skyddsutrustning som används.

För att förankra allt som du har lärt dig, kommer du även att göra en praktik på 8 veckor. Upplägget är flexibelt så du kan även göra den deltid, och den kommer oftast mot slutet av utbildningen så att du har fått tillräckligt med kunskaper innan du ska gå ut.

När du har läst färdigt din utbildning, får du ett certifikat och yrkesutbildningsbevis. Med dessa bekräftar det att du är utbildad trädgårdsmästare och kan söka jobb som det.

Anmälan för denna utbildning är öppen nu och du kan välja när du vill börja.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!