Sök
Stäng denna sökruta.

Så här kan du jobba som stödassistent

När en människa har en funktionsvariation kan hen behöva stöd av olika anledningar. Att jobba som stödassistent utgår ifrån brukarens behov och det stödet är beviljat. I denna artikel får du veta mer om vad det innebär att jobba som stödassistent och hur du kan utbilda dig till det.

När en människa har en funktionsvariation kan hen behöva stöd av olika anledningar. Att jobba som stödassistent utgår ifrån brukarens behov och det stödet är beviljat. I denna artikel får du veta mer om vad det innebär att jobba som stödassistent och hur du kan utbilda dig till det.

Vad är en stödassistent?

En stödassistent är en person som arbetar med människor som har olika typer av fysiska och psykiska funktionsvariationer. En del kan även ha psykiatriska eller intellektuella funktionsvariationer.

Arbetet utgår främst utifrån att hjälpa din brukare, alltså den personen som behöver stöd, att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du hjälper oftast till med att ge pedagogiskt stöd på olika sätt.

Stödet som varje brukare får är helt beroende på vad de har behov av. LSS, lagen om stöd och service (källa 1177.se), styr och reglerar vilket stöd varje person är berättigad. Utifrån deras beslut så är det ditt jobb att hjälpa brukaren med det stödet som är beviljat.

I ditt arbete ingår det även att vara länken till samhället och hjälpa din brukare även i sin kommunikation med olika myndigheter.

När du arbetar med människor som får stöd genom LSS så behöver du även utföra vissa administrativa arbetsuppgifter. Det kan vara dokumentation av olika slag så att brukaren får det stödet som hen har blivit beviljat.

Hur du kan jobba som stödassistent

För att kunna jobba med människor som har olika typer av funktionsvariationer är det viktig att ha en utbildning inom det. När du har utbildat dig till stödassistent hos Cady så får du den kunskap och kompetens som du behöver. Det innebär att du kan utföra de arbetsuppgifterna som ingår i tjänsten och utifrån det beviljade stödet.

Det finns stora brister i kunniga stödassistenter i hela landet. Därmed finns det även mycket goda möjligheter att kunna få ett jobb. Oftast jobbar du som stödassistent på gruppboenden, i dagliga verksamheter eller i barn- och ungdomsverksamheter.

En medellön för stödassistenter ligger på 29 100 kr er månad (enligt yrkeskollen.se). Givetvis är lönen också beroende på vilken erfarenhet du har, var du bor samt även vem som är arbetsgivaren. Med en utbildning har du möjlighet att förhandla för en högre lön.

Utbilda dig för att jobba som stödassistent

En utbildning ger dig en större chans och bättre fot in i arbetsmarknaden. När du har utbildning så är du mer förbered för att jobba som stödassistent och då behöver arbetsgivaren inte spendera lika mycket tid och pengar för att lära upp dig. Det blir en stor vinst för arbetsgivaren att ha dig som är färdigutbildad redan som nyanställd på arbetsplatsen.

Dessutom ingår praktik i Cadys utbildning till stödassistent och därmed kan du börja skapa viktiga kontakter med branschen i ditt område. Genom praktiken tränar du på viktiga praktiska moment som du har läst teoretisk under utbildningens gång. Den förbereder dig på ett mycket bra sätt att kunna anta en ny utmaning som stödpedagog.

Om Cadys utbildning till stödassistent

När du läser till stödassistent på distans hos Cady så kan du börja läsa precis när du vill. Cady har inga fasta startdatum eller terminer så det går bra att anmäla dig och börja redan nästkommande arbetsdag eller även välja ett startdatum längre fram om du vill.

Med vårt flexibla upplägg så läser du helt i din egen takt. Och den behöver du inte heller bestämma i förväg utan du kan variera lästakten under utbildningens gång. Så om din livssituation skulle förändra går det ändå att anpassa dina studier.

Detta ingår i utbildningen till stödassistent:

 • Människors miljöer
  Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor; innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering samt demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.
 • Kommunikation
  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.
 • Hälsopedagogik
  Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljö-, historiskt och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter både på individ, grupp och samhällsnivå.
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
  Grundläggande kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar samt vilket stöd och bemötande som kan ge vårdtagare och brukare en fungerande vardag och god livskvalitet.
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
  Kunskap i olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och förvärvade hjärnskador samt fortsättning på vilket stöd och bemötande som kan ge vårdtagare och brukare en fungerande vardag och god livskvalitet.
 • Omvårdnad 1
  Kunskap inom de vanligaste sjukdomstillstånden och hur dessa behandlas; olika medicintekniska hjälpmedel samt kommunikation och sekretess inom vård- och omsorgsarbetet.
 • Social omsorg 1
  Grundläggande kunskap och introduktion till utveckling av ett professionellt förhållningssätt med fokus på mänskliga möten, samspel, kommunikation och bemötande samt viktiga begrepp och värdegrunden som arbetet inom den sociala omsorgen vilar på.
 • Skapande verksamhet
  Olika teorier inom skapande verksamhet; planering, genomförande, dokumentering och utvärdering av aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer samt förståelse för lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växlande.

Är du nyfiken att läsa mer om utbildningen? Kika här på utbildningssidan!

Innehållet i kursplanen motsvarar studier på 10 månader, alltså att du skulle sitta i en skolbänk och läsa på det traditionella sättet. Men i och med att du kan läsa i egen takt så kan du läsa mycket snabbare eller även långsammare. Du kan räkna på ungefär 5 månaders studier om du läser heltid utan några lov och kan läsa max i 20 månader.

För att kunna läsa utbildningen behöver du inte ha gymnasieexamen eller särskilda betyg i något ämne. Utan den är på gymnasial nivå och då behöver du ha goda kunskaper i svenska både skriftligt och muntligt för att klara av utbildningen. Du behöver också ha dator- och internetankomst då utbildningen sker digitalt. Det innebär också att du behöver ha goda datorvana. Alla antagningskrav kan du se här.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!