Sök
Stäng denna sökruta.

Utveckla dig inom ditt vårdyrke – gå en kurs!

Det sker många förändringar inom vården och det finns ett stort behov av vårdpersonal med ny kompetens. Om du arbetar inom vården kan du utveckla både dig själv i din yrkesroll och hela verksamheten genom att gå en kurs.

Det sker många förändringar inom vården och det finns ett stort behov av vårdpersonal med ny kompetens. Om du arbetar inom vården kan du utveckla både dig själv i din yrkesroll och hela verksamheten genom att gå en kurs. När du får nya kunskaper kan du hjälpa till att möta alla nya behov och utmaningar vården står inför. Du blir också mer attraktiv på arbetsmarknaden och kan påverka din karriär mer. Cady erbjuder flera olika kurser inom vård och omsorg som ger dig möjlighet att kompetensutveckla dig inom vården. Vi har dessutom precis lagt till nya aktuella kurser för att möta nya behov. Att läsa en kurs ger dig möjlighet att påverka både ditt jobb och kvaliteten på vården. Så här kan du utveckla dig på dina villkor.

Att utveckla dig inom ditt vårdyrke är bra för dig, för vården och för de människor du vårdar

Det händer väldigt mycket inom vården just nu. Pandemin, ny teknik och ny forskning, generationsväxling, organisationsförändringar, nya arbetssätt m.m. gör att det dyker upp nya behov och krav. När du väljer att läsa en kurs för att utveckla dig inom ditt vårdyrke ger det inte bara dig själv nya möjligheter. Din nya kompetens är också till stor hjälp för vården i stort och för de människor du arbetar med.

  • Du får nya kunskaper som gör att du kan ta dig an nya ansvarsområden och uppgifter. Du kan ta nya steg i din karriär och jobba med det du verkligen brinner för. Det är både stimulerande och motiverande. Du växer både som människa och i din yrkesroll. Du kan även påverka din lönesättning.
  • Din arbetsgivare säkrar upp kompetensen i organisationen och får en kunnigare medarbetare som kan hjälpa till att möta nya behov. Du blir också en källa till värdefull kunskap, och har möjlighet att utbilda andra i det du har lärt dig.
  • Dina nya kunskaper gör att du kan hjälpa andra människor på ett bättre sätt. Du bidrar till en tryggare och bättre vård för alla.

Så här kan du utveckla dig inom ditt vårdyrke genom att läsa hos Cady

Hos Cady kan du välja bland ett stort urval av kurser med inriktning mot vård och omsorg. Kurserna är inriktade mot viktiga och relevanta behov inom vården, och ger dig kompetens att utvecklas inom ditt vårdyrke.

Du kan läsa de här kurserna på ett väldigt flexibelt sätt som passar dig och ditt liv. Du läser på distans i din takt så att du kan studera medan du arbetar, exempelvis på kvällar, helger och andra stunder du är ledig. Kursen kan börja precis när du vill, året om. Det går dessutom snabbt att läsa kurserna eftersom det inte ingår någon praktik eller något slutarbete. Kurserna är baserade på självstudier men du har tillgång till en yrkeslärare som kan hjälpa dig med pedagogiska frågor och andra funderingar som du kan ha. Självklart ingår även den kurslitteratur som du behöver.

Aktuella och viktiga kurser inom vård och omsorg

Sedan tidigare har vi kunnat erbjuda kompetensutvecklade kurser för undersköterskor inom bland annat psykiatri, akutvård och äldrevård för de som vill utveckla sig inom sitt vårdyrke. Nu har vi utökat vårt kursutbud med ytterligare tre kurser som är väldigt aktuella och relevanta för alla som arbetar inom vården: palliativ vård, vårdhygien och smittskydd samt välfärdsteknik inom vård och omsorg. Kurser som är speciellt utvecklade för att möta nya behov och utmaningar inom vården. Här får du veta mer om våra nya kurser.

Palliativ vård

I den här kursen får du lära dig att hantera etiska dilemman samt att stötta patienter och dess anhöriga vid palliativ vård av patienter. Eftersom både befolkningens livslängd och behovet av utbildad vårdpersonal ökar behövs det personal som är utbildad inom palliativ vård. Läser du den här kursen får du kunskaper inom de etiska dilemman som kan uppstå vid behandling av människor i livets slutskede. Du får även läsa om olika symtomlindringar, hantering av vårdgivarnas kommunikationsrutiner, ledarskap vid vård i livets slutskede samt att arbeta i team som rör komplexa palliativa vårdbehov. Kursen ger dig även kompetens att ge teknikstöd samt utbilda vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga inom palliativ vård. Allt för att du ska kunna ge patienterna den bästa livskvalitén som möjligt.

Här kan du läsa mer om och ansöka till kursen i palliativ vård

Vårdhygien och smittskydd

Pandemin har visat vilket stort behov det finns av kunskap inom vårdhygien och smittskydd. Särskilt inom äldrevården. Erfarenheterna visar nu att den grundläggande hygienen inte räcker till för att stoppa en större smitta. Det har lett till ett stort behov av personal med fördjupade kunskaper i hygienrutiner och hygien- och smittskyddsarbete inom sjukvården. Den här kursen ger dig kompetens att arbeta under eget ansvar med gällande regler och rutiner. Du får även lära dig att jobba förebyggande med hygien- och smittskyddsarbete med fokus på att stoppa smittspridning. Under kursen får du också kunskaper om olika sätt att hantera smittskydd kring olika typer av sjukdomar, vilka metoder och verktyg som finns och även hur du använder dem, samt hur du jobbar med rengöring, sterilisering och desinfektion samt tillhörande medicinteknisk utrustning. Den här kompetensen gör att du kan göra din del för att förhindra, motverka eller stoppa spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Här kan du läsa mer om och ansöka till kursen i vårdhygien och smittskydd

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen har även påverkat vården på många sätt. Nu finns det många olika tekniska hjälpmedel inom vården som kan användas för att ge stöd och säkerhet samt underlätta dagliga och medicinska sysslor. Välfärdsteknik handlar om de tekniska hjälpmedlen inom vård och omsorg och hur de kan användas. Under den här kursen får du lära dig vilka tekniska stöd som finns hur de hanteras. Du lär dig också om hur du ser till så att verksamheten arbetar i enlighet med lagstiftningen inom området. Med kompetens inom välfärdsteknik kan du även utbilda och handleda dina kollegor samt brukare och anhöriga i den digitala utvecklingen inom vård och omsorg. Kompetens inom välfärdsteknik har blivit mycket eftertraktad inom de flesta vårdyrken och det finns ett stort behov av välfärdstekniker runt om i landet.

Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!